BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych - podejście popytowe
Diffusion of Innovation in the Tourist Services Sector - Demand Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 563-574, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Innowacje w usługach, Usługi turystyczne
Tourist demand, Innovations in services, Tourism services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związanej z dyfuzją innowacji wśród konsumentów usług turystycznych. Zakłada się, że w dobie wzrostu konkurencyjności rynku turystycznego wzrasta rola innowacji w podejmowaniu decyzji konsumenckich, a ich dyfuzja prowadzi do zwiększenia popytu w tym sektorze. (fragment tekstu)

In today's world of globalization and increased competition in the market of tourist services, the relevance of consumer perception takes on innovative solutions in this sector. Knowledge of basic principles and rules surrounding the process of acceptance of innovation in the sector of tourism is an important advantage to build an organization in the turbulent environment. The purpose of this paper is to present issues related to the diffusion of innovation among consumers of tourism services. It is assumed that in the era of increased competitiveness of the tourism market, increasing role of innovation in consumer decision making, and their diffusion leads to an increase of demand in this sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Stróżyński, Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 128.
 2. F. Damanpour, Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models, "Management Science" 1996, nr 42, s. 693-716.
 3. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 60.
 4. R. Brol, Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009, s. 53, www.dbc.wroc.pl/Content/3957/PN_46.pdf, 121.09.2011.
 5. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001, s. 105. Technology and industrial performance, OECD, Paris 1997.
 6. E. Rogers, Diffusion of innovations, The Free Press, New York 1995.
 7. J. Wonglimpiyarata, N. Yuberk, In support of innovation management and Roger's Innovation Diffusion theory, "Government Information Quarterly" 2005, nr 22, s. 416.
 8. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 27.
 9. C. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of Corporation, "Harvard Business Review" 1990, s. 79-91.
 10. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 393.
 11. M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CedeWu, Warszawa 2008, s. 33.
 12. M. Kowalska, Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 40-41.
 13. M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, "Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 14. Ł. Gajewski, Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "e-mentor" 2009, nr 2, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych SGH.
 15. H. Chesbrough, Open Innovation - Researching a New Paradigm, Oxford 2006.
 16. O. Gassmann, E. Enkel, Towards a Theorie of Open Innovation: Three Core Pro-cess Archetypes, Working Paper, St. Gallen 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu