BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku nieruchomości
Foreign Direct Investments in Polish Real Estate Market in the Age of Globalization
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rynek nieruchomości, Globalizacja
Direct investments, Foreign investment, Real estate market, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie postępującej globalizacji i integracji gospodarczej światowy handel oraz przepływy kapitałowe znacząco wzrastają, a w ostatnich latach szybciej niż produkt globalny. Z uwagi na swobodę przepływu kapitału, postęp technologiczny, szybki transfer innowacji i rozwój transportu oraz komunikacji, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) rośnie. Kapitał zagraniczny zasila również lokalne rynki nieruchomości, co wpływa na kształtowanie się cykli tych rynków i na poziom inwestycji realizowanych w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

In the age of globalization and economic integration, global trade and capital flows have increased substantially in recent years faster than the gross national product. Due to the freedom of capital movement, technological progress, rapid transfer of innovation and development of transport and communication, the role of foreign direct investment (FDI) increases. The inflow of foreign capital to local real estate markets affects the cycles of that markets and the level of investment in the entire economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2001-2010 - ogólne tendencje (2011), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 2. Bojar E., (2001), BIZ w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czechowska K. (2012), Migracja kapitału w skali globalnej a rynek nieruchomości, "Journal of the Polish Real Estate Scientific Society", 20(3), 237-246, Olsztyn.
 4. Dreher A. (2006), Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a new Index, "Applied Economics", 38, 1091-1110.
 5. Dreher A., Noel G., Martens P. (2008), Measuring Globalization - Gauging its Consequences, Springer New York, uaktualnione z http://globalization.kof.ethz.ch.
 6. Flejterski S., Wahl P. T. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 7. Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy (2012), A World Bank Policy Research Report, World Bank and Oxford University Press, Washington.
 8. Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost współczesnego przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 9. Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., (2012), Wpływ procesu integracji polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Łódź.
 10. Kotyński J. (2005), Globalizaca i integracja Europejska, PWE, Warszawa.
 11. Liberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 12. Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 13. Orłowska R., Żąłądkiewicz K. (2012), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 14. Szablewski A. (2009), Migracja kapitału w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.
 15. Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź.
 16. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, aneksy statystyczne NBP, 2003-2011 r., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu