BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finansowania projektów ze środków europejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2007-2013
Barriers and Benefits of Financing Projects Through European Funds for Micro Enterprises Within Regional Operational Programmes in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 2007-2013.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 256-266, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Finansowanie projektów, Środki unijne
Enterprise competitiveness, Projects financing, EU funds union
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych czynników dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w każdym państwie1. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że większego znaczenia nabrał wzrost konkurencyjności polskich firm na rynkach unijnych. Rozwój działalności na nich jest jednym ze sposobów na budowanie silnej i stabilnej pozycji firmy, która będzie miała szansę ekspansji na szersze niż tylko regionalny rynki. Wymaga to jednak odpowiednich zasobów, które nie zawsze znajdują się w posiadaniu mikro i małych czy nawet średnich przedsiębiorstw. Do podstawowych problemów, z jakimi borykają się firmy sektora MSP, należy zaliczyć ograniczony dostęp do kapitału niezbędnego do realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji, oferowanie nowych bądź ulepszonych produktów. Pewnym rozwiązaniem tych problemów jest możliwość absorpcji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców środków europejskich w ramach priorytetów wchodzących w skład poszczególnych programów operacyjnych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których celem jest przede wszystkim podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności firm oraz kwalifikacji zawodowych pracowników sektora MSP. Projekty finansowe w ramach RPO mogą dotyczyć różnych dziedzin, poczynając od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej.(fragment tekstu)

So far, Poland has been granted €85.6 billion of European aid within European Social Fund, European Regional Development Fund and European Agricultural Fund for Rural Development to implement a variety of projects. The money has been utilized by Polish enterprises, local governments, non-governmental organizations and other institutions. The current experiences of acquiring financial means from EU funds by Polish entrepreneurs indicate their substantial impact on the increase of competitiveness in the European markets. The accomplished projects allowed for further development of numerous enterprises, modernisation of the production processes due to purchase of machinery and utilisation of the cutting-edge technologies or, basically, they allowed for the increase of the output capacity. On top of that, the funds ensured increased revenues of the beneficiaries, created countless jobs and provided opportunities for further extensive collaboration with other businesses and research institutions. All that speaks favourably about the EU funds. Considering the economic downturn, EU subsidies are worth their weight in gold as subsidies may support enterprises in hard times. They are nonreturnable and constitute a crucial factor in alleviating one of the most severe drawbacks of the economic downturn, namely the restricted access to financial means in the economy. Unfortunately, the satisfaction is blurred by numerous barriers mentioned above in the article. However, each announced competition held within specific programmes and operations not only raises awareness among entrepreneurs regarding requirements set by the implementation entities, but also improves attitudes of these entities towards their beneficiaries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane z www.rpo.gov.pl (15.11.2011); A. Szymańska, Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 10 in.
  2. A. Jankowska, T. Kierkowski, R. Knopik, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa 2004, s. 11.
  3. M. Borkowska, Ujęcie środków europejskich w jednostkach sektora finansów publicznych, "Rachunkowość" 2010, nr 4, s. 20.
  4. M. Tokarski, Ewidencja i rozliczanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Szczecin 2011, s. 659-660.
  5. Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 (uszczegółowienie RPO), Toruń, wrzesień 2011.
  6. Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, czerwiec 2010, s. 24.
  7. Poziom dofinansowania: do 70% - dla mikroprzedsiębiorstw, przy czym dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 500 tys. zł.
  8. J. Hołub, Ciuciubabka z unijnymi dotacjami hamuje rozwój, "Gazeta Wyborcza" 15.09.201
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu