BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Impact of the Global Economic Crisison Foreign Directs Investments in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 41-53, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kryzys gospodarczy
Enterprises investments, Direct investments, Foreign investment, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zależności występujących między wartością inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa krajów pochodzenia kapitału w Polsce a całkowitymi rozmiarami inwestowania przez przedsiębiorstwa tych krajów za granicą. Badania obejmują lata 2005-2011, a więc lata, w których miał miejsce kryzys gospodarczy i finansowy w gospodarce światowej. Dlatego też szczególna uwaga została zwrócona na wpływ, jaki kryzys gospodarki światowej wywarł na zmiany zachodzące w łącznej wartości i kierunkach przepływu kapitału angażowanego w bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na inwestycje typu greenfield, które mają podstawowe znaczenie dla krajów goszczących, tworząc od podstaw (i zwiększając) wartość majątku zlokalizowanego w tych krajach. Autor stawia hipotezę, że kryzys spowodował dość daleko idącą realokację inwestycji zagranicznych w skali światowej, co jednak nie miało wpływu na kierunki napływu i ogólną wartość inwestycji zagranicznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to define the relationship between value of investments made by foreign investors in Poland and the total amount of their investment made by these investors in the world. The study includes the period 2005-2011 when the economic and financial crisis occurred in the global economy. Therefore, special attention was paid to the impact of global economic crisis on the changes in the total amount and direction of foreign investments. Much attention will be paid "greenfield" investments which are essential for the host countries because of creating (and increasing) value of the assets located in those countries from the basis. The author hypothesized that the crisis has caused quite far-reaching reallocation of foreign investment in the world but that did not affect the direction off load the total value of foreign investments in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karaszewski W. (red.) (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Karaszewski W. (red.) (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Dom Organizatora, Toruń.
 3. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 4. PAIiIZ - http://www.peiz.gov.pl.
 5. Patora-Wysocka Z. (2012), Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 6. Pietrewicz J. (2012), Systemowe uwarunkowania gospodarczej niestabilności i niepewności, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J. (red.), Przedsiębiorstwo, a narastająca niestabilność otoczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena, PWE, Warszawa.
 8. Starzyńska D. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Świerkocki J. (red.) (2011), Rola inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.
 10. Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, Difin, Warszawa.
 11. World Investment Report 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu