BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce - analiza porównawcza
The Comparative Analysis of Choosen Indicatorts Describing Foreign and Domestic Companies' Activity in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 55-64, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Efektywność przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Foreign enterprises, Foreign capital, Enterprise effectiveness, Comparative analysis of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie efektów działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce. Powszechnie uznaje się, że przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego wykorzystują bardziej nowoczesne rozwiązania zarówno technologiczne, jak i organizacyjne niż przedsiębiorstwa krajowe w kraju goszczącym, co może mieć wpływ na osiągane przez zagraniczne przedsiębiorstwa relatywnie lepsze wyniki finansowe. Wyniki badań wskazują obszary i warunki, w jakich przedsiębiorstwa krajowe osiągają równie dobre, a w niektórych przypadkach lepsze niż przedsiębiorstwa zagraniczne efekty działalności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to compare the performance of domestic and foreign companies in Poland. It is widely recognized that companies with foreign capital use more modern solutions, both technological and organizational than domestic companies in the host country what may affect the effects of foreign companies' activity. As a result foreign companies may achieve relatively better financial results. The research findings present the areas and conditions under which domestic companies achieve similar effects or in some cases better ones than foreign companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basti E., Bayyurti N., Akin A. (2011), A Comparative Performance Analysis of Foreign and Domestic Manufacturing Companies in Turkey, "European Journal of Economic and Political Studies", 2, 134-135.
 2. Borregaard N., Dufey A., Winchester L. (2008), Effects of Foreign Investment versus Domestic Investment on the Forestry Sector in Latin America (Chile and Brazil) - Demystifying FDI effects related to the Environment, Working Group on Development and Environment in the Americas, Discussion Paper, 15, 22-23.
 3. Buckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa.
 4. Grasserii M. (2010), Domestic Multinationals and Foreign - Owned Firms in Italy: Evidence from Quantile Regression, "The European Journal of Comparative Economics", 7(1), 61-86.
 5. Hallaward-Driemeier M., Iarossi G., Sokoloff K. L. (2002), Exports and Manufacturing Productivity in East Asia: a Comparative Analysis with Firm - Level Data, NBER Working Paper, 8894, 1-31.
 6. Jaworek M. (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK, Toruń.
 7. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń.
 8. Kiyoji F., Ito K., Ug Kwon H. (2005), Do out-in M&As Bring Higher TFP to Japan? An Empirical Analysis Based on Micro - Data on Japanese Manufacturing Firms, "The Japanese and International Economics", 19, 272-301.
 9. Nauka i Technika w Polsce (2010), GUS, 42.
 10. Notta O., Vlachvei A. (2008), Foreign - Owned Versus Domestically- Oowned Firms: Evidence from Greece, "New Medit", 4, 17-18.
 11. Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa.
 12. World Investment Report (1992), UNCTAD, Transnational Corporations as Engines of Growth, New York-Geneva, 311-316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu