BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach prow 2007-2013
Subsidies for Micro Enterprises in Rural Areas From Prow 2007-2013.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 267-275, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Dotacje, Przedsiębiorstwo, Wieś
Subsidies, Enterprises, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na rolę mikroprzedsiębiorstw w gospodarce oraz na konieczne zmiany w strukturze zatrudnienia na obszarach wiejskich niezbędne jest wsparcie osób tworzących miejsca pracy na tych terenach. W związku z tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (oś 3) rolnicy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch działań nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości - głównie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw.Podstawowym warunkiem dofinansowania powstania lub rozwoju takiego przedsiębiorstwa jest stworzenie nowych miejsc pracy, które mają wpływ na rozwój polskiej wsi i podnoszenie standardów życia jej mieszkańców. Środki z Unii Europejskiej nie trafiają na polską wieś wyłącznie w ramach dopłat bezpośrednich. Jak wskazano w pracy, część środków pochodzących z UE może mieć i zapewne ma także bezpośredni wpływ na zmniejszenie bezrobocia w Polsce oraz na podnoszenie dochodów mieszkańców wsi, a więc pośrednio również wszystkich Polaków. Warunki, jakie tworzy UE w postaci pomocy finansowej, do rozwoju mikroprzedsiębiorstw mają zasadniczy wpływ na ich powstawanie lub rozkwit na terenach wiejskich. Przedsiębiorstwa powstające z wykorzystaniem środków unijnych to głównie firmy usługowe oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa produkcyjne, które są bardzo istotne, zwłaszcza w niewielkim środowisku wiejskim.(fragment tekstu)

Running the non-agricultural economic activity in rural areas has a large influence on the income of entrepreneurs and on unemployment. So, the development of entrepreneurship among farmers may result in increasing farmer income and in reduced unemployment in these areas. This is one of the reasons why subsidies for micro enterprises from the PROW 2007-2013 have amounted to approximately 6 billion PLN. Firstly these funds are aimed at reducing unemployment in rural areas and, secondly, at increasing the farmers' family income.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Kropsz, B. Kutkowska, Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 1, s. 88-89.
 2. M. Kłodziński, Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 2, s. 20-21.
 3. Programy wspierające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, "Wieś Jutra" 2007, nr 10, s. 12.
 4. Art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 poz. 1807, z późn. zm.
 5. M. Okręglicka, Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw, materiały III Konferencji Naukowej "Wiedza i Innowacje" pt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
 6. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 1.
 7. E. Wesołowska, Mikrusom brakuje pieniędzy na rozwój, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 117, s. 6.
 8. D. Zawadzka, A. Strzelecka, E. Szafraniec-Siluta, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 1, s. 479.
 9. M Bogusz, Ł. Paluch, Ocena wykorzystania Funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 1, s. 38.
 10. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Poradnik dla beneficjentów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2011, s. 2.
 11. I. Sikorska, Pieniądze dla najmniejszych firm, PROWieści - miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2010), nr 4, s. 3.
 12. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DzU 2008, nr 139, poz. 883, z późn.zm.
 13. I. Łapińska, Mikroprzedsiębiorstwo - szansą dla ludzi przedsiębiorczych, "Wiadomości Rolnicze" 2011, październik, s. 12.
 14. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, ARiMR, Warszawa 2011, s. 48.
 15. I. Sikorska, Nabór wniosków już w drugim kwartale, PROWieści - miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2010), nr 4, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu