BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derc Adam (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego), Maćkowiak Jowita (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego)
Tytuł
Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego : od pomysłu do planu
Delimitation of the Poznań Metropolitan Area : from an Idea to a Plan
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 65-75, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Planowanie przestrzenne, Planowanie regionalne, Delimitacja
Metropolitan area, Spatial planning, Regional planning, Delimitation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznański Obszar Metropolitalny
Poznań Metropolitan Area
Abstrakt
W artykule przedstawiono autorską metodę delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zarys projektu planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Scharakteryzowano przyjęte założenia oraz kryteria delimitacji. Wyznaczenia granic POM dokonano zarówno w ujęciu statystycznym jak i funkcjonalnym. Sporządzony projekt planu POM potwierdził przyjęte przez autorów założenie, że dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego ważne jest zastosowanie takiej metody delimitacji, która pozwoli w sposób całościowy ująć, zarówno obecne, jak i przyszłe, struktury funkcjonalne i przestrzenne. (abstrakt oryginalny)

In order to delimit a territorially cohesive area, four methodological principles were adopted: immediate neighbourhood, continuity, compactness and separation. Three basic groups of delimitation criteria were established: socio-economic, accessibility and the natural environment. In a statistical and dynamic approach, the research conducted for the area confirmed active growth of the majority of communes in the vicinity of the city of Poznań. The ultimate shape of the metropolitan area fulfils the adopted delimitation assumptions and rather faithfully describes the functional and spatial relations; it also captures as a whole the more significant natural structures. If the limits of the Poznan Metropolitan Area crossed these structures they would circumscribe the opportunities of planning sustainable spatial development. For the metropolitan area defined in this way, a draft of the spatial plan was developed. The Plan is one of the tools of administering the spatial policy of Wielkopolska province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Ośrodek Banku Danych Regionalnych, 1995-2009 Główny Urząd Statystyczny, [online]: http://www.stat.gov.pl/bdr_s//app/strona.indeks.
  2. Chojnicki Z. (1999), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  3. Christaller W. (1933), Die zentralen Orte in Suddeutschland, Gustav Fischer, Jena.
  4. Czarnecki W. (1964), Planowanie miast i osiedli, tom VI, Region miasta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
  5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 (przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. opublikowana w M.P. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 252).
  6. Malisz B. (1966), Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa.
  7. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania kraju, Warszawa.
  8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu