BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Obciążenia pozapodatkowe małych i średnich przedsiębiorstw
Non-Tax Burden on Small and Medium Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 286-294, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Przedsiębiorstwo
Social insurance, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw1 (MŚP) świadczeniami publicznoprawnymi niebędącymi podatkami i opłatami. Spośród tych świadczeń analizie poddano składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i składkę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Celem artykułu jest określenie ciężaru ekonomicznego poszczególnych świadczeń dla MŚP, porównanie ich ze sobą oraz odniesienie do wysokości podatków. Ukazana została również polityka państwa w zakresie tych obciążeń pod kątem preferencyjnego traktowania MŚP.(fragment tekstu)

The subject of the article are public burden except for taxes and charges directed to small and medium-sized enterprises (SMEs). Among the burdens of these analyzed the contribution of social insurance, health insurance premium, contribution to the Labour Fund, contribution to the Guaranteed Employee Benefits Fund, contribution to the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, contribution to the Company Social Benefits Fund. The analysis showed that the greatest impact on the functioning and development of all SMEs have contributions for social insurance, next the contribution of health, the impact of other burdens is small.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu