BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój
Corporate Bonds as a Source of Financing of Small and Medium Enterprises - Conditions, Risk, Development.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 297-309, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Obligacje, Korporacje, Źródła finansowania
Bonds, Corporation, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obligacje są jednym z najważniejszych i najpowszechniej wykorzystywanych rodzajów dłużnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego. Wymienione papiery wartościowe służą do pozyskania kapitału w formie długu, przede wszystkim na średni lub długi termin, a ich emitentami są zwykle państwa, korporacje międzynarodowe, średnie i duże przedsiębiorstwa, banki oraz jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce instrumenty te mogą charakteryzować się prostą konstrukcją, która potwierdza tylko nominalną wartość zadłużenia oraz naliczanych odsetek lub dyskonta. Mogą one funkcjonować również w postaci złożonej, dając dodatkowe uprawnienia (obligacje zamienne, odwrócone obligacje zamienne, obligacje wymienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje o indeksowanym nominale, obligacje o odwróconym oprocentowaniu zmiennym, obligacje oszczędnościowe). Współcześnie obligacje używane są również jako podstawowa forma finansowania procesów sekurytyzacji, a także jako instrumenty strukturyzacji ryzyka kredytowego. Często stosowane są one również do tworzenia innowacyjnych, ale i złożonych produktów strukturyzowanych. Nowe typy i konstrukcje obligacji, połączone z nowymi formami ich obrotu, jak np. Catalyst w Polsce, zaczęły przyciągać na rynek instrumentów dłużnych coraz to nowe grupy inwestorów oraz zachęcają do emisji coraz szersze grono podmiotów.(fragment tekstu)

This paper refers to the legal, financial and organizational aspects of issuance of corporate bonds by small and medium enterprises in Poland. In the paper, one presents Polish bond act regulation, the main features of corporate bonds and forms of their issuance in Poland. Also, the paper characterizes goals of using bonds by companies, also small and medium ones. The paper also describes the risks emerging from bonds issuance as well as it compares bonds and other sources of financing of enterprises. The authors also carried out an analysis of Polish of corporate bonds market, as well as investigated possibilities of using bonds by small and medium enterprises. A new regulated corporate bond market in Poland - Catalyst is also described and analyzed in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83 poz. 420, z późn. zm.
  2. Oferty publiczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/category/oferty/oferty-publiczne (15.11.2011) i Oferty niepubliczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/category/oferty/oferty-niepubliczne (15.11.2011).
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183 poz. 1538.
  5. B. Duszek, Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów, GPW w Warszawie, Warszawa 2007, s. 57.
  6. Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  7. J. Mazurek, Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2011, s. 7.
  8. http://gpwcatalyst.pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw (15.11.2011).
  9. Reguluje to art. 19 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. DzU 2005, nr 83, poz. 1538, z późn. zm.) oraz art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, t.j. DzU 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu