BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych
Availability and Organization of Social Services in the Areas of Intense Urbanization (Example of Poznan Agglomeration)
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 93-112, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Usługi publiczne, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Societal policy, Public services, Primary education, Post-primary education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań dostępności do wybranych usług społecznych na obszarze aglomeracji poznańskiej. W artykule zaprezentowano przemiany demograficzno-społeczne w aglomeracji poznańskiej, które wpływają na zmiany zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne w ostatnich latach. W publikacji opisano metodykę badania dostępności do placówek usług społecznych na przykładzie opieki nad dziećmi do lat 3, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic development of metropolitan areas is closely linked with the collective needs of local society. These needs change over time and depend on spatial scale of population movements, changes in the demographic structure and lifestyle. Future demand for specific social services should be preceded by making analyses of dynamic population changes, population distribution, economic changes and the availability of services in the space, and different ways to meet individual needs. The main aim of the article is to present an experience of Poznań Agglomeration in creating a coherent system of social services based on demographic analysis. There will be presented various examples of social services in Poznań Agglomeration, as well as studies and scientific research conducted in Metropolitan Research Center. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerski A. (2011), Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  2. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 (2011), GUS.
  3. Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (2011), CBM UAM Poznań.
  4. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej (2012), CBM UAM, Poznań.
  5. Szarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.
  6. Szatur-Jaworska B., Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne - zagadnienia terminologiczne, prezentacja.
  7. Wańkowicz W. (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych materiał metodyczny, wersja 5, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MSWiA.
  8. Wysokińska K. (1973), Modelowanie sieci usług w mieście, Pracownia Wydawnictw Instytutu Urbanistyki i Architektury, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu