BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Edukacja szansą awansu społecznego młodzieży ze środowisk popegeerowskich
Education: Chance for Youth from Former State Farms
Źródło
Polityka Społeczna, 2002, nr 10, s. 17-20, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Zasoby ludzkie, Dochody ludności
Education, Social and economic conditions, Human resources, People's income
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Zdobycie wykształcenia ma niewielkie znaczenie, gdy lokalny rynek pracy nie daje zatrudnienia. Wzrasta zatem poziom frustracji młodzieży, której aspiracje zostały rozbudzone. W sytuacji doznawanej traumy uruchomione zostają określone mechanizmy dostosowywania się młodych do istniejącej rzeczywistości. Strategie przystosowawcze mogą przybierać formę działań innowacyjnych, prowadzących do lepszej adaptacji (czego wyrazem jest np. migracja) lub pasywną kontynuację istniejących warunków życia (pozostanie i wegetacja w środowisku lokalnym). Wybór formy adaptacji do wspomnianych warunków zależeć będzie od tradycji radzenia sobie z sytuacją trudną, panującą na danym terenie. W obu jednak przypadkach przyjęta przez młodych strategia jest niekorzystna z punktu widzenia rozwoju zbiorowości lokalnej, pomimo tego że uznaje się ją za racjonalną z punktu widzenia jednostki. Wyklucza ona bowiem dokonanie się zmiany pokoleniowej, tak istotnej dla adaptacji społeczności do nowych warunków ustrojowych. Tym samym ubytki potencjału ludnościowego lub jego "nieskapitalizowanie" na danym terenie prowadzić będą do pogłębiania się istniejących różnic rozwoju cywilizacyjnego w przekroju terytorialnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu