BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Roman (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Adamczak Michał (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach - rzeczywista potrzeba czy strata czasu?
Classification of Stock in Small Enterprises - Real Need or Loss of Time?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 343-353, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Klasyfikacja, Zarządzanie, Zapasy
Classification, Management, Inventories
Uwagi
summ.
Abstrakt
Racjonalizacja zarządzania strumieniami materiałowymi polega na poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kosztami związanymi z posiadaniem materiałów (koszty zamawiania i magazynowania zapasów) a kosztami ich braku (koszty utraconej sprzedaży). Wobec setek, a nawet tysięcy pozycji dóbr występujących w zapasach przedsiębiorstw i podlegających sterowaniu niezbędne jest znalezienie sposobu zmniejszającego wielowymiarowość tego zagadnienia. Popularne porzekadło głosi bowiem, że gdy wszystko jest jednakowo ważne, w gruncie rzeczy nic nie jest ważne1. Niezbędne zatem staje się znalezienie sposobu klasyfikowania dóbr i określania znaczenia poszczególnych pozycji asortymentowych.(fragment tekstu)

The paper stresses an importance of the classification of stock in small enterprises. In the first part of the article literature review is presented. A literature review was supplemented by authors conclusions. In the second part of article authors present results of studies using classification of stock conducted in small enterprises. After analyzing the results of studies, authors decided to design a tool to support small enterprises in developing CVA analysis. Algorithms for the operation of designed tool and methodology for developing CVA analysis are described in this article. In the last part of the article conclusion on the classification of stock in small enterprises are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s.19.
  2. S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s.141-144.
  3. H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, s.115-116.
  4. S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s.143-146.
  5. S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003, s. 26.
  6. P. Cyplik, Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych - case study, "LogForum" 2005, Vol. 1, Iss. 3, No. 4 , s.5-6, http://www.logforum.net/pdf/1_3_ 4_05.pdf (11.2011).
  7. P. Cyplik, D. Głowacka-Fertsch, M. Fertsch, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań 2008, s. 69.
  8. A. Muhlemann, J. Oakland, K. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 564.
  9. P. Cyplik, D. Głowacka-Fertsch, M. Fertsch, op.cit., s. 67.
  10. P. Cyplik, Ł. Hadaś, Klasyfikacja asortymentów, czyli jak to się robi w przedsiębiorstwach MŚP?, "Logistyka" 2008, nr 2, materiały na CD, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu