BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa
Information Barriers in Small Enterprise Functioning.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 366-374, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Informacja, Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Information, Enterprises, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego szczególną rolę w kształtowaniu perspektyw rozwojowych nowoczesnych gospodarek odgrywają małe przedsiębiorstwa. Wpływ na to mają z jednej strony charakterystyczne właściwości dostosowawcze małych firm, które ułatwiając im przetrwanie sytuacji kryzysowych, powodują, że sektor ten prorozwojowo oddziałuje na całą gospodarkę. Z drugiej zaś strony uwypuklające się w czasie kryzysu bariery rozwoju małych przedsiębiorstw są przyczyną faktu, że owe podmioty często hamują wychodzenie z recesji. Wśród wielu barier ograniczających rozwój małych przedsiębiorstw wymienia się czynniki związane z utrudnionym dostępem menedżerów do wiarygodnej i terminowej informacji, a także z umiejętnościami jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji.(fragment tekstu)

The main goal of this paper is to discuss the key problems in sourcing and using of information in small enterprise. The first section of the paper defines and discusses the major classifications of information barriers operating in the literature. The second part contains a reference these classification into the characteristics of a small enterprise and the conditions of its functioning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska, PWN, Warszawa 1979, s.28.
 2. M. Banacka, Współczesne bariery w dostępie do informacji - kilka uwag w związku z ich typologiami i rodzajami, http://e-pedagogiczna.edu.pl (sierpień 2011).
 3. M. Świgoń, Bariery informacyjne w środowisku naukowym, "Przegląd Biblioteczny" 2003, nr 3, s. 383.
 4. T.D. Wilson, Information Behavior. An Interdisciplinary Perspective, "Information Processing & Management" 1997, no. 4, vol. 33.
 5. J. Sobielga, Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 1997, nr 4, s. 14.
 6. E.B. Zybert, Bariery w dostępie do książki i biblioteki w środowisku niedostosowanych społecznie, "Poradnik Bibliotekarza" 1992, nr 7, 8, s. 11.
 7. M. Próchnicka, Informacja a umysł, Universitas, Kraków 1991, s. 169.
 8. M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naturalnym, Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2006.
 9. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2002, s. 169-171.
 10. M. Laszczak, Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 44.
 11. R. Orliński, Kształtowanie struktury informacyjnej systemu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne, red. T. Listwan, H. Mruk, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2009, s. 209-220; E. Wysłocka, Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa 2010, s. 322-336.
 12. M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naturalnym..., s. 78.
 13. E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 223.
 14. J.S. Demski, Information Analysis, Addison-Wesley, Massachusetts 1980, s. 85-89.
 15. G. Akerlof, The Market for "Lemons". Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", August 1970.
 16. E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości..., s. 224.
 17. P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 475.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu