BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartecka-Wazyńska Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Popyt pracodawców na kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni wychowania fizycznego kierunku turystyka i rekreacja
Employers' Expectations of Tourism and Recreation Graduates in Tourism Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 459-468, tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Popyt, Turystyka, Rekreacja, Kwalifikacje zawodowe
Demand, Tourism, Recreation, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie popytu pracodawców branży turystycznej na kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja. Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz na podstawie obserwacji i wniosków własnych doświadczeń dydaktycznych związanych z kształceniem studentów kierunku turystyka i rekreacja(fragment tekstu)

We are living in a post-industrial world which is oriented towards providing services, included those in tourism and recreation sector. Technological advances and new technologies are conducive to increasing level and quality of these services. This causes that employees today tend to expect higher skills and qualifications from university graduates. Furthermore, with an increasing number of university graduates, not only from tourism universities, employers are offered more opportunities for recruiting good employees. The aim of this article is to present employers‟ expectations of tourism and recreation university graduates. The paper was created based on the analysis of the literature as well as observa-tions and conclusions drawn from the author‟s didactic experience in teaching students from tourism and recreation majors(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Szczepański, Determinanty wyboru studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole 2004, s. 5.
  2. H. Borne-Januła, Wł. Banach, Stan edukacji w Polsce w stosunku do potrzeb gospodarki turystycznej,
  3. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 586.
  4. www.msport.gov.pl.
  5. B. Hołderna-Mielcarek, A. Wartecka-Ważyńska, Kompetencje zawodowe i ich znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie turystycznym,
  6. Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010, s. 248.
  7. Bliżej życia, bliżej turystyki, "Wiadomości Turystyczne" 2010, nr (10), s. 9.
  8. M. Stuczyński, Przegląd koncepcji akademickiego kształcenia specjalistów dla turystyki,
  9. K. Dzieńdzura, D. Krawczak, Kształcenie kadr na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki turystycznej opartej na wiedzy, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski Wyd. PWSZ, Sulechów 2008, s. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu