BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurga Aleksander (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Aspekt luki informacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań pilotażowych
Aspect of the Information Gap in Micro and Small Companies - Preliminary Results of Pilot Study.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 375-386, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Luka informacyjna, Informacja, Przedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza
Information gap, Information, Enterprises, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie coraz bardziej zauważalna jest progresywność zamian zasad prowadzenia działalności gospodarczej. U podstaw tych zmian leżą między innymi: globalizacja rynku i jego umiędzynarodowienie, coraz krótsze cykle życia produktu, powstawanie nowoczesnych rynków kapitałowych, jak również niestabilność polityczna i finansowa postrzegana przez pryzmat rynków lokalnych, międzynarodowych oraz globalnych. Duże firmy w celu osiągania swoich celów biznesowych dążą do odchudzania i spłaszczania struktur organizacyjnych lub tworzenia zespołów zadaniowych o dużej autonomiczności. Zastępują zarządzanie funkcjonalne na rzecz zarządzania procesowego. Takie podejście do zarządzania firmą ma swoje uzasadnienie w sensie strukturalizacji struktur organizacyjnych firmy w celu poprawy ich funkcjonowania.(fragment tekstu)

The dynamics of changes in the environment functioning of micro and small businesses has an impact on their business. Nowadays, an important element of any business is efficient information system. Its especially important for micro and small businesses. Its effectiveness has an impact on bridging the information gap.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 18.
 2. L.A. Lefebvre, E. Lefebvre, Information and telecommunication technologies. The impact of their adoption on small and medium size enterprises, Published by the International Development Research Centre, Ottawa 1996, s.7-8; A.D. Madden, A definition of information, Aslib Proceedings, MCB UP Ltd 2000, Vol. 52, No. 9, s. 344.
 3. K. Majerska, Informacja w organizacji społeczeństwa wiedzy, Wyd. SBP, Warszawa 2007, s. 81.
 4. A. Sopińska, Informacja, w: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 166.
 5. T. Szapiro, Informatyka gospodarcza, w: Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 344.
 6. J. Kisielnicki, Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993, s. 33-37.
 7. J. Unold, System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, SWO Systemy Wspomagania Organizacji, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 168.
 8. A. Jurga, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 53-59.
 9. A. Jurga, System informacyjny a system informatyczny, w: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, M. Adamczak, A. Jurga, J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 49.
 10. J. Kisielnicki, H. Sroka, op.cit., s.35-37;
 11. A. Nowicki, Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 62-72;
 12. K. Owczarek, On demand business - nowe wyzwanie dla technologii informacyjnej, w: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, red. J. Lewandowski, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 231;
 13. W. Gryncewicz, Charakterystyki i miary jakości informacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1150, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 109-111;
 14. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 676-678;
 15. J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1999, s. 96;
 16. W. Flakiewicz, Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990, s.103-106.
 17. M.G. Kendall, W.R. Buckland, Słownik terminów statystycznych, przekład M. Kanton, PWE, Warszawa 1975, s. 11; S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 59-61; M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 58-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu