BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Korzyści z wymiany informacji dla mikro i małych przedsiębiorstw
The Benefits of Information Exchange for Micro and Small Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 387-395, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Informacja
Enterprises, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacja gospodarcza i kredytowa stanowi jeden z ważniejszych zasobów niezbędnych podmiotom gospodarczym do prowadzenia działalności i jednocześnie odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania należnościami i zobowiązaniami. Dostęp do usług finansowych jest szczególnie istotny w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, dla których pozyskanie kapitału na rozwój i inwestycje, a następnie zachowanie płynności finansowej stanowi podstawę ich rozwoju.(fragment tekstu)

Information sharing can have important effects on the micro and small enterprises activity. The aim of this paper is to offer a comprehensive overview of the economic effects of information sharing systems, joining together theory and empirical aspects. Moreover the paper shows the development in exchange of information in Poland over the past years, including the perception of the role of the exchange of information, in the opinion of the companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing, lending, and defaults: Cross-country evidence, "Journal of Banking and Finance" 2002, nr 26, s. 2017-2045.
 2. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing in Credit Markets: A Survey, Center for Studies in Economics and Finance, Working Paper 36, March 2000, s. 20-25.
 3. IFC, Access To Finance Annual Review Report 2010, s. 10.
 4. T. Jappelli, M. Pagano, Role and Effects of Credit Information Sharing, Working Paper No. 136, April 2005, s. 16-20.
 5. S. Djankov, C. McLiesh, A. Shleifer, Private credit in 129 countries, "Journal of Financial Economics" 84, 2007, 299-329. Por. J. Houston, C. Lin, P. Lin, Y. Ma, Creditor rights, information sharing, and bank risk taking, "Journal of Financial Economics" 2010, nr 96, s. 485-512.
 6. IFC, Access To Finance Annual Review Report 2010..., s. 9.
 7. A. Berger, S. Frame, N. Miller, Credit Scoring and the Availability, Price and Risk of Small Business Credit, "Journal of Money, Credit, and Banking" 2005, s. 191-222.
 8. T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing in credit markets, "Journal of Finance" 1993, nr 43 (5), s. 1693-1718; Por. I. Love, N. Mylenko, Credit Reporting and Financing Constraints, World Bank Policy Research Working Paper 3142, 2003.
 9. A.J. Padilla, M. Pagano, Endogenous communication among lenders and entrepreneurial incentives, "The Review of Financial Studies" 1997, s. 205-236.
 10. J.G. Kallberg, G.F. Udell, Private Business Information Exchange in the United States, in Credit Reporting Systems and the International Economy, by Margaret J. Miller, 203-228. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003. Por. M. Brown, T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing and credit market performance: firm-level evidence from transition countries, "Journal of Financial Intermediation" 2009, nr 18 (2), s. 151-172.
 11. M. Brown, T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing and Credit: Firm- Level Evidence from Transition Countries, Swiss National Bank, Zurich, 2006, s. 10-28.
 12. J. Jaworski, Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. Poradnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2008, s. 5.
 13. J. Albert, T. Leader, Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late Payments, Contract 30-CE0039936/00-92, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market- goods/files/late_payments/doc/finalreport_en.pdf (12.12.2011).
 14. Late Payment of Commercial Debt, Research Paper 97/25, 12 February 1997, s. 3.
 15. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 r., Instytut Badań nad Gospodarką Krajową, Warszawa, październik 2010, s. 5-8.
 16. A. Fandrejewska, Coraz mniej firm płaci w terminie, "Parkiet", 26.07.2011, http://www.parkiet.com/ artykul/1077642.html (15.12.2011).
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, DzU nr 50, poz. 424.
 19. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU nr 169, poz. 1385.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883, z późn. zm.
 21. IFC, The SME Banking Knowledge Guide, 2009, s. 3-80.
 22. Ocena skutków regulacji problemów występujących na rynku informacji gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 31-32.
 23. Wiedza Polaków o biurach informacji gospodarczej i postawy wobec niespłaconych długów, http:// www.naszedlugi.pl/admin/docs/final-a-b-kwarciak-erif-prezentacja-27-maja-2010.pdf (15.12.2011).
 24. Raport BIG. Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej..., s. 7-9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu