BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Potrzeby społeczne w zakresie pracy i niektóre z konsekwencji ich ograniczonej realizacji
Social Needs on Labour Market - New Risks and Challenges
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 11-27, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby społeczne, Rynek pracy, Formy zatrudnienia, Elastyczność rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia, Segmentacja rynku pracy, Wykluczenie społeczne
Social needs, Labour market, Employment forms, Labour market flexibility, Flexible employment, Labour market segmentation, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja niestandardowych form zatrudnienia w kontekście wybranych konsekwencji ich stosowania. Aktywność zawodowa do niedawna kojarzona była z bezpieczeństwem socjalnym i stabilizacją życiową. Obecnie, dla stale rosnącej grupy osób, udział w rynku pracy wiąże się ze stałym zagrożeniem ubóstwem, niepewną przyszłością czy brakiem możliwości założenia i utrzymania rodziny. Przyczyną jest nie tyle brak pracy, ile zanikanie typowej formy zatrudnienia na rzecz elastycznych form zatrudnienia o niskiej jakości. Jak się okazuje, byle jaka praca nie zawsze jest lepsza od braku pracy co oznacza, że jakość zatrudnienia staje się obecnie kwestią społeczną, której rozwiązanie lub łagodzenie jej skutków wykraczają poza możliwości wolnego rynku i współczesnego państwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present changes of labour and employment and its social consequences. Work activities and participation in labour market was recognized in past as guarantee of social security and wellbeing. Now, for growing number of employees participation in labour market meaning social insecurity, risk of poverty and uncertain future. The main cause of this situation is not growing up unemployment rate, but domination on the labour market flexible low-quality jobs and nonstandard work arrangements (like independent contracting, working for a temporary job agency, day labor, self-employment, and regular part-time employment). In effect employment's quality could be described as main social challenge which couldn't be resolved by state or free market forces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.
 2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.
 3. Bednarz M., Mitologia nowego początku jako podstawa podmiotowości politycznej, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, Kielce 2007.
 4. Borkowska S., Świat pracy na przełomie wieków, "Polityka Społeczna" 1997, nr 11/12.
 5. Branegan J., Gibson H., Sancton T., Why a goodjob is hard to find, "Time" 26.02.1996.
 6. Castells M., The Rise of The Network Society, Maiden 1996.
 7. Deth van J. U., Elff M., Politisation, Economic Development and Political Interest in Europe, "European Journal of Political Research" 2004, No. 3.
 8. Erp van H., Poitical Reason and Interest. Philosophical Legitimation of the Order in Pluralistic Society, Ashgate 2000.
 9. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r, Dz. U. 1999 Nr 8 poz. 67.
 10. Frieske K., Poławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Katowice 1999.
 11. Gelpi E., Praca: Utopia na co dzień, Łódź 2002.
 12. Germani G., Marginality, New Brunswick 1980.
 13. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 14. Gore C., Figueiredo J., Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, http://www.ips.uw.edu.pl/problemyps/iils.pdf. [01. 10. 2012].
 15. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.
 16. Jaskiernia J., Wybory parlamentarne 2005 r. a tendencja do cofania legitymizacji partiom rządzącym w Polsce, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, Kielce 2007.
 17. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303PL.01000101.htm [19.07.2012].
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 19. Kryńska E., Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, [w:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa 2002.
 20. Kryńska E., Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, [w:] Mortimer-Szymczak H. (red.), Rynek pracy i bezrobocie, Łódź 1995.
 21. Lipset S., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.
 22. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 69, załącznik.
 23. Reich R., The revolt of the Anxious Class, http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/speeches/sp941122.htm, [10.10.2012].
 24. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek nowej ery po- strynkowej, Wrocław 2001.
 25. Rifkin J., Wiek dostępu, Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003.
 26. Rutkowski J., Rynek pracy w Polsce. Percepcja i rzeczywistość, [w:] Maroda M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2004.
 27. Rysz-Kowalczyk B.(red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002.
 28. Smoliński D., Koniec kodeksu pracy, "Atest-ochrona pracy", styczeń 2006.
 29. Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.
 30. Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk 2004.
 31. W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2004.
 32. Winiarski B., Procesy transformacji w Polsce, [w:] Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2002.
 33. Zybała A., Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu