BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przydatność modelu zakupów grupowych w Internecie dla mikroprzedsiębiorstw
Usefulness of Deal-of-the-Day Websites for Micro-Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 396-405, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Przedsiębiorstwo, Internet
Economic growth, Enterprises, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikroprzedsiębiorstwa stanowią o sile danej gospodarki narodowej. Jak wskazują statystyki, rola mikropodmiotów nie wynika wyłącznie z ich liczebności, ale przede wszystkim z udziału w kreowaniu wzrostu gospodarczego, rezerwuaru miejsc pracy, eksportu. Charakterystyczna dla niewielkich firm bliskość rynku i klienta przekłada się na wrażliwość na aktualne trendy rynkowe i potrzeby zgłaszane przez klientów. Jednym ze zjawisk gospodarczych, które zaznaczyły się w 2010 roku, było pojawienie się serwisów internetowych oferujących możliwość zakupów grupowych. Usługa zakupów grupowych polega na zaoferowaniu klientom znaczących zniżek (przekraczających 50% ceny nominalnej produktu) pod warunkiem zebrania się odpowiednio licznej grupy nabywców. Model biznesowy zakupów grupowych, jakkolwiek propagowany w Internecie, ukierunkowany jest na lokalne społeczności i lokalny biznes. Powstaje więc problem badawczy. Jaka jest przydatność modelu zakupów grupowych dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią rdzeń firm na lokalnych rynkach.(fragment tekstu)

Internet Group Purchasing service is offering customers a substantial discount (in excess of 50% of the regular price of the product), valid only if a certain minimum number of clients purchase the deal. Although the analyzed model operates on the Internet, is focused on local communities and local businesses. This raises the research problem: what is the usefulness of Internet Group Purchasing model for micro-enterprises, which constitute the core businesses in local markets. Analysis of strengths and weaknesses of group purchasing model indicates that it is the model that should be used by micro-enterprises after a careful consideration of the organizational, legal, financial, psychological aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Fandrejewska, Kryzys wymusił przedsiębiorczość Polaków, "Rzeczpospolita" 2011, nr 14 (8830), s. B1.
 2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., opracowanie zbiorowe, GUS, Warszawa 2011, s. 1.
 3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., opracowanie zbiorowe, GUS, Warszawa 2010, s. 1.
 4. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r..., s. 3.
 5. J. Nollet, B. Martin, The Development of Group Purchasing: An Empirical Study in the Healthcare Sector, "Journal of Purchasing and Supply Management" 2003, Vol. 9, No. 1, s. 7.
 6. B. Edelman, S. Jaffe, S.D. Kominers, To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of Deep Discounts, "Harvard Business School NOM Unit Working Paper" 2011, No. 11-063, s. 2.
 7. B. Pekała, Zakupy grupowe. Know-how dla konsumentów, Firmin.pl, 2011, s. 2, http://firmin.pl/guidebooks/ klient_internet.pdf/at_download/file.
 8. A. Arabshahi, Undressing groupon: An analysis of the groupon business model, Ahmadali's Blog, http://www.ahmadalia.com/download/Undressing-Groupon.pdf (18.01.2011).
 9. H. Świerczewska, S. Pliszka, Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród internautów, PBI, Warszawa 2011, s. 12,
 10. http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/42/?getFile=50:0.
 11. U.M. Dholakia, How Effective are Groupon Promotions for Businesses?, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1696327 (28.09.2010); D. Grewal i in., Innovations in Retail Pricing and Promotions, "Journal of Retailing" 2011, Vol. 1, s. 47.
 12. Liczymy wszystkie portale zakupów grupowych w Polsce!, GoDealla, http://www.godealla.pl/blog/ ciekawostki-ze-swiata-zakupow-grupowych-w-polsce-i-na-swiecie-cz-1/ (2.11.2011).
 13. M. Wiśniewska, Rozwój i znacznie rynku zakupów grupowych w Polsce, GoDealla, http://www.godealla. pl/blog/czesc-i-rozwoj-i-znacznie-rynku-zakupow-grupowych-w-polsce/ (20.10.2011).
 14. P. Kusiciel, Cała prawda o zakupach grupowych, cz. II: kupony w praktyce, http://di.com.pl/news/ 34563,0,Cala_prawda_o_zakupach_grupowych_cz_II_kupony_w_praktyce.html (16.11.2011).
 15. H. Świerczewska, S. Pliszka, op.cit., s. 18, 19.
 16. Studium przypadku opracowano na podstawie: A. Urazińska, Przyszedł Groupon do fryzjera. Postrzyżyny, "Gazeta Wyborcza" 2011, 6 maja, s. 16; A. Urazińska, I znów przychodzi Groupon do fryzjera. I mówi ciii, 15.05.2011.
 17. Budny Hair Design, http://lodz.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/71809,budny-hair-design,7,id,t,n. html#recenzje-formularz#skomentuj (5.04.2011).
 18. Co polscy przedsiębiorcy myślą o zakupach grupowych?, GoDealla, http://www.godealla.pl/blog/copolscy- przedsiebiorcy-mysla-o-zakupach-grupowych-raport-i-infografika/ (26.05.2011).
 19. U.M. Dholakia, How Effective are Groupon Promotions for Businesses?, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1696327 (28.09.2010)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu