BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoszman Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego
Models of Coopetition in air Transport Industry
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 1, s. 27-39, rys., biblior. 10 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Alianse strategiczne, Transport pasażerski, Współpraca przedsiębiorstw
Air transport, Strategic alliances, Passenger transport, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysoka złożoność i wielowymiarowy charakter oddziaływań występujących między przewoźnikami oferującymi usługi pasażerskiego transportu lotniczego powoduje, że stosowanie klasycznych modeli relacji wzajemnych przedsiębiorstw napotyka na liczne trudności, ponieważ podejście takie nie umożliwia uchwycenia wszystkich aspektów zjawiska. Zastosowanie teorii i modeli kooperencji pozwala usunąć te ograniczenia i w kompleksowy sposób I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144) 39 Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego opisać relacje występujące pomiędzy podmiotami sektora usług transportu lotniczego. Występowanie relacji kooperencyjnych między przedsiębiorstwami działającymi na rynku transportu lotniczego jest konsekwencją turbulentności otoczenia, w jakim działają przewoźnicy lotniczy. Tworzenie relacji kooperencyjnych pozwala przedsiębiorstwom uzyskać przewagi konkurencyjne. Co więcej, analiza przypadków wskazuje, że relacje kooperencyjne ewoluują w kierunku form jeszcze ściślejszej współpracy, co przejawia się w powstawaniu przedsięwzięć joint venture, a także w coraz częstszych fuzjach i przejęciach.(abstrakt oryginalny)

The complexity and multidimensional character of interactions between passenger airlines makes it difficult to apply classic models of corporate relationships, since this approach lacks the ability to observe all aspects of the phenomenon. These limitations can be overcome by applying the theory and models of coopetition which enables comprehensive description of the relationships between air transport industry companies. Coopetition between air carriers is the result of turbulent environment in which the companies operate. Coopetition makes it possible to gain competitive advantage. Furthermore, case studies reveal that coopetitive relationships evolve into tighter cooperation like joint ventures. We can also observe more and more mergers and acquisitions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", 2000, Vol. 29.
  2. Brandenburgerai A. M., Nalebuff B. J., Co-Opetition. 1. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation. 2. The Game TheoryStrategy that's Changing the Game of Business, Crown Business, 1997.
  3. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  4. Dagnino G. B., Padula G., Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation (materiały konferencyjne), Second Annual Conference - "Innovative Research in Management", Sztokholm, 9-11 maja 2002.
  5. Luo Y., Coopetition in International Business, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2004.
  6. Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
  7. Obłój T., Hiperkonkurencja jako problem badawczy, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 12.
  8. O'Connel J. F., Williams G., Passengers' perceptions of low cost airlines and full service carriers - A case study involving Ryanair, Aer Lingus, Air Asia and Malaysia Airlines, "Journal of Air Transport Management" Vol. 11, Bedfordshire 2005.
  9. Pilarski A. M., Why Can't We Make Money in Aviation, MPG Books, Ltd, Bodmin 2007.
  10. Porter M. E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, Nowy Jork 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu