BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiński Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stan zaawansowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
State of Progress of Polish Companies' Internationalisation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 1, s. 41-50, rys., bibliogr. 8 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Strategia marketingowa
Enterprise internationalization, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Internacjonalizacja przedsiębiorstw to obecnie powszechne zjawisko na świecie. Od nieco ponad 20 lat zjawisko to dotyczy w znacznym stopniu także polskich przedsiębiorstw. Autor stawia w artykule dwie tezy odnoszące się do obecnego stanu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, które następnie potwierdza na podstawie najnowszych badań przeprowadzonych przez niego. Badania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie na wczesnym etapie internacjonalizacji. Decydując się na internacjonalizację, wchodzą przeważnie do niewielu krajów, głównie w formie eksportu. Z badań wynika też, że zaangażowanie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych będzie wzrastać, ale będzie to proces powolny.(abstrakt oryginalny)

Internationalisation of companies is an everyday occurrence nowadays. Since a bit more than 20 years it also applies to Polish companies. The author presents two theses regarding the present state of progress of Polish companies' internationalisation. The theses are then confirmed on the basis of his latest research. The research indicates that Polish companies are at the early stage of internationalisation. Deciding to internationalise they enter several countries mainly through an export mode. The research implies that the commitment of Polish companies to foreign markets will increase but it will be a slow process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beamish P. W., Morrison A., Rosenzweig Ph. M., International Management, 3 rd edition, IRWIN, Boston 1997.
  2. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
  3. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  4. Hollensen S., Global Marketing, 5th edition, FT Prentice Hall, London 2011.
  5. Nowiński W., Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 11-12.
  6. Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
  7. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  8. Witek-Hajduk M. K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu