BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Powrót do strategicznego ujęcia Value Based Management
Returnto the Strategic Approach to Value Based Management
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 1, s. 51-65, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Outsourcing, Offshoring, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Outsourcing, Offshoring, Value Based Management (VBM), Strategic management
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
W dzisiejszej perspektywie ekonomicznej system zarządzania wartością wymaga rewizji, zwłaszcza w kontekście rozwijania możliwości konkurowania o kapitał i przejmowania powstającej na globalnym rynku wartości. Jest to o tyle ważne, iż coraz wyraźniej zauważalna jest atomizacja koncepcji VBM i skupienie bardziej na zarządzaniu operacyjnym niż strategicznym, co sprawia, że cała koncepcja jest w pewnym sensie niekompletna, w niewielkim stopniu uwzględniająca współczesną architekturę globalnego rynku. Powrót do strategicznego ujęcia Value Based Management powstającej na globalnym rynku wartości. Jest to o tyle ważne, iż coraz wyraźniej zauważalna jest atomizacja koncepcji VBM i skupienie bardziej na zarządzaniu operacyjnym niż strategicznym, co sprawia, że cała koncepcja jest w pewnym sensie niekompletna, w niewielkim stopniu uwzględniająca współczesną architekturę globalnego rynku. Ponadto w koncepcji VBM intensywnie wykorzystywano i rozwijano m.in.: reengineering, outsourcing/offshoring, customer relations management czy wiele innych, które z jednej strony poszerzają horyzonty patrzenia na proces tworzenia wartości, z drugiej jednak nie pozwalają na zrozumienie rzeczywistych problemów trapiących organizację oraz odwracają uwagę od głębszych refleksji. Celem tego artykułu jest przegląd.(abstrakt oryginalny)

In present economic perspective the value management system requires revision, particularly in the context of developing opportunities to compete for capital and acquisitions of value created in a global market. The increasing atomization of the concept of VBM and focus more on operational management than strategic are clearly noticeable. It makes the whole concept far incomplete. Moreover, in the VBM concept intensively used and developed: reengineering, outsourcing/offshoring, customer relations management, and many others, which on one hand broaden the horizons of looking at the value creation process, but on the other hand do not allow to understand the real problems of organization and diverts attentionfrom deeper reflection. The purpose of this article is to review the new approaches to strategy, including the strategy of value creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eisenhardt K. M., Sull D. N., Strategy as Simple Rules, "Harvard Business Review", January 2001.
 2. Eisenhardt K. M., Martin J. A., Dynamic Capabilities. What are they?, "Strategic Management Journal", Vol. 21, 2000.
 3. Hamel G., Prahalad C. K., Competing for Future, Harvard Business School Press, Boston, Mass 1996.
 4. Hamel G., Valikangas L., W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, "Harvard Business Review Polska", listopad 2003.
 5. Hayes R. H., Strategische Planung in einer instabilen Wetl, "Neue Zurcher Zeitung", nr 171, vom 26./27.7.97.
 6. Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. Dobiegała-Korona B., Herman A., Difin, Warszawa 2006.
 7. Ittner Ch. D., Larcker D. F., Skąd się biorą niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników sukcesu, "Harvard Business Review Polska", sierpień 2004.
 8. Kaplan R. S., Horton D. P., Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2004.
 9. Kim W. C., Mauborgne R. A., Value Innovation. The Strategic Logic of High Growth, "Harvard Business Review", January-February 1997.
 10. Krupski R., Elastyczność celów i strategii, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. Krupski R., PWE, Warszawa 2005.
 11. Krupski R., Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. Krupski R., PWE, Warszawa 2005.
 12. Machlup F., Kenneth L., Information Through the Printed Word: The Disseminationa of Scholarzy, "Scientific Intellectual Knowledge" 1980, Vol. 4.
 13. Masłyk E., Organizacja w ruchu, OE, Kraków 2003.
 14. Marcinkowska M., Raportowanie wartości spółki dla inwestorów, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. Szeblewski A., Panfil M., Poltext, Warszawa 2006.
 15. Mikołajek-Gocejna M., Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Poltext, Warszawa 2008.
 16. Mikołajek-Gocejna M., Wybrane inicjatywy prezentacji kapitału intelektualnego, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. Dudycz T., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Brodnica 2008.
 17. Mintzberg H., Quinn J. B., Ghoshal S., The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 18. [Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning, Free Press, New York 1994.
 19. [ Murawska M., Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości, [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość - Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 20. Obłój K., Dominująca logika firmy, WSPiZ, Warszawa 2003.
 21. Rzeczkowska M., Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, CEO, styczeń 2006, http://ceo. cxo.pl/artykuly/50590/Kreowanie.wartosci.dla.akcjonariuszy.html
 22. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 23. Stewart J., Liczby natury, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
 24. Suchman D. P., King S. S., Communication and High Speer Management, State University New York Press, Albany New York 1995.
 25. Suszyński C., Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
 26. Szymański W., Przedsiębiorstwo a integracja i globalizacja, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. Dobiegała-Korona B., Herman A., Difin, Warszawa 2006.
 27. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. Dobiegała-Korona B., Herman A., Difin, Warszawa 2006.
 28. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. Krupski R., PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu