BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Otwarta komunikacja wewnętrzna - imperatyw współczesnych organizacji
Open communication - a contemporary imperative
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 173-184, tab., bibliogr.31 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja
Organisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne zdefiniowanie pojęcia otwartej komunikacji wewnętrznej w organizacjach i odróżnienie jej od innych typów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. W oparciu o rozległą analizę literatury tematu zaprezentowano kryteria różnicujące komunikację w organizacjach i zaproponowano typologię systemów komunikacji wewnętrznej opartą na modelu wartości konkurujących. Spośród czterech typów przedstawiono charakterystykę, funkcje i zalety otwartej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Artykuł porusza również najważniejsze aspekty aplikacyjne otwartej komunikacji; jej ograniczenia i zagrożenia oraz warunki niezbędne do wdrożenia takiego modelu. Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, czynniki, determinanty satysfakcji z pracy(abstrakt oryginalny)

The following article aims to define the open communiactions construct through a synthetic analysis of literature. First, differentiating features of corporate communications systems have been outlined, followed by a typology based on the competing values model. Among the four depicted types of communication, open communication characteristics, functions and opportunities have been discussed Finally, application aspects have been covered; the limitations and challenges of open communication along with the necessary conditions of adapting this model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asif S., Sargeant A., Modelling internal communications in the financial services sector, "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, Iss. 3/4, pp. 299-318.
 2. Barczak G., Communication patterns of new product team leaders, "Transactions on engineering management" 1991, Vol. 38, Iss. 2, pp. 101-109.
 3. Bieniok H. (red.), Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 4. Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania - kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Bratnicki M., Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w]: System informacji strategicznej, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Difin, Warszawa 2001.
 6. Burns T., Stalker G. M., The management of innovation, Tavistock, Londyn 1961.
 7. Cable D. M., Judge T. A., Managers' upward influence tactic strategies: the role of manager personality and supervisor communication style, "Journal of Organizational Behavior" 2003, Vol. 24, Iss. 2, pp. 197-208.
 8. Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Corwall J. R., Perlman B., Organizational Entrepreneurship, Irwin Homewood, Boston MA 1990.
 10. Christensen L. T., Morsing M., Cheney G., Corporate communications. Conventions, complexity and critiqu, SAGE Publications Ltd., London 2008.
 11. Courtright J. A., Fairhurst G. T., Rogers L. E., Interaction patterns in organic and mechanistic systems, "Academy of Management Journal" 1989, Vol. 32, Iss. 4, pp. 773-802.
 12. Dobek-Ostarowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004.
 13. Dolphin R. R., Internal communications: today's strategic imperative, "Journal of Marketing Communications" 2005, Vol. 11, Iss. 3, pp. 171-190.
 14. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 15. Gros U., Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 3.
 16. Holtzhausen D., The effect of a divisionalised and decentralised organizational structure on a formal internal communication function, "Journal of Communication Management" 2002, Vol. 6, Iss. 4, pp. 323-339.
 17. Kisielevitz M., Debgupta S., Metz D., Improving employee behaviour through effective communication, "World at Work" 2006, Vol. 15, Iss. 1, pp. 52-61.
 18. Kitchen P. J., Daly F., Internal communication during change management, "Corporate Communications: An International Journal" 2002, Vol. 7, Iss. 1, pp. 46-53.
 19. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 20. Lawler E. E., Empowering service employees, "Sloan Management Review" 1995, Vol. 36, Iss. 4, pp. 73-84.
 21. Leavitt H. J., The organizational world, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1973.
 22. Morand D., Language and power: an empirical analysis of linguistic strategies used in superior- subordinate communication, "Journal of Organizational Behavior" 2000, Vol. 21, Iss. 3, pp. 235-248.
 23. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 24. Quinn R. E., Rohrbaugh J., A spatial model of effectiveness criteria: towards a competing values approach, "Management Science" 1983, Vol. 29, No. 3, pp. 363-375.
 25. Reid D. H., Parsons M. B., A comparison of staff acceptability of immediate versus delayed feedback, "Journal of Organizational Behavior" 1996, Vol. 16, Iss. 2, pp. 35-48.
 26. Rogers E., Communication in organizations, Macmillan Publishing Co., New York 1976.
 27. Rudnick M., Employee communications: how technology impacts on practice, "Managing Service Quality" 1996, Vol. 6, Iss. 20, pp. 45-48.
 28. Senge P. M., Piąta Dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 29. Sikorski C., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C. H. Beck, Warszawa 2005.
 30. Smidts A., Pruyn A. T. H., van Riel C. M.B., The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification, "Academy of Management Journal" 2001, Vol. 44, Iss. 5, pp. 1051-1062.
 31. Tourish D., Robson P., Critical upward feedback in organizations, "Journal of Communications Management" 2003, Vol., Iss. 2, pp. 150-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu