BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mroczek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Trąpczyński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza porównawcza korupcji w Europie w latach 2001-2011
Corruption in Europe in the Years 2001-2011 : Multidimensional Comparative Analysis
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 129-144, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Indeks Globalizacji KOF, Klimat inwestycyjny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Korupcja
KOF Index of Globalization, Investment climate, Direct investments, Foreign investment, Multi-dimensional comparative analysis, Corruption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy porównawczej przeprowadzonej na 29 krajach europejskich. Ma ona na celu pogrupować owe państwa z uwzględnieniem takich cech jak poziom wskaźnika postrzegania korupcji, czas potrzebny do rozpoczęcia biznesu, skala płaconych podatków, wielkość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, poziom indeksu globalizacji KOF, wielkość PKB per capita oraz poziom indeksu rozwoju ludzkiego. W niniejszej pracy posłużono się także analizą szeregów czasowych wskazanych wyżej wskaźników w okresie 2001-2011. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a multidimensional comparative analysis carried out on 29 European countries. The analysis aims at grouping these countries according to features including the level of Corruption Perception Index, time required to start a business, paid taxes, inflow of foreign direct investments, level of KOF Index of Globalization, PKB per capita and the level of Human Development Index. The analysis of time series of mentioned-above indicators in years 2001-2011 was used also in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cuervo-Cazurra A. (2008), Better the devil you don't know: Types of corruption and FDI in transition economies, "Journal of International Management", 14(1), 12-27, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2007.02.003.
 2. Doh J. P., Rodriguez P., Uhlenbruck K., Collins J., Eden L. (2003), Coping with corruption in foreign markets, "Academy of Management Executive", 17(3), 114-27, DOI: http://dx.doi.org/10.5465/AME.2003.10954775.
 3. Habib M., Żurawicki L. (2002), Corruption and foreign direct investment, "Journal of International Business Studies", 33(2), 291-308, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491017.
 4. Noga M., Stawicka M. (2008), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDe-Wu, Warszawa.
 5. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 6. Rodriguez P., Uhlenbruck K., Eden L. (2005), Government corruption and the entry strategies of Multinationals, "Academy of Management Review", 30(2), 383-396, DOI: http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2005.16387894
 7. http://www.undp.org (17.07.2012).
 8. http://globalization.kof.ethz.ch (17.07.2012).
 9. http://www.britannica.co.uk (19.07.2012).
 10. http://www.transparency.org (19.07.2012).
 11. http://www.worldbank.org (19.07.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu