BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska-Gwarda Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych
The Role of Space in Economic Research
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 145-158, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzeń geograficzna, Planowanie przestrzenne, Planowanie regionalne, Gospodarka przestrzenna
Geographic space, Spatial planning, Regional planning, Spatial economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podkreślenie i uzasadnienie istotności uwzględniania czynnika przestrzeni (rozumianej jako położenie geograficzne, sąsiedztwo, odległość badanych jednostek przestrzennych) w badaniach ekonomicznych. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania hipotez powstających w ramach głównego nurtu ekonomii przestrzennej, regionalistyki oraz nowej ekonomii geograficznej, które dały impuls do rozwoju współczesnej metodologii analiz przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to underline the role of space (understood as geographical location, neighborhood, distance between spatial units) in economic research. This article presents selected theories from disciplines such as spatial economy, new economic geography and regional science that gave an inspiration for development of contemporary spatial analysis methods and models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. (1988), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 2. Anselin L., Florax R. J. (red.) (1995), New Directions in Spatial Econometrics, Springer-Verlag, Berlin.
 3. Arbia G., Baltagi B. H. (red.) (2008), Spatial Econometrics. Methods and Applications, Physica-Verlag Heidelberg, Berlin.
 4. Christaller W. (1933), Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographie Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena.
 5. Dębski J. (2005), Gospodarka przestrzenna jako nauka, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 6. Dixit A. K., Stiglitz J. E. (1977), Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, "American Economic Reviev", 67, 297-308.
 7. Domański R., (2002), Gospodarka Przestrzenna, PWN, Warszawa.
 8. Fingleton B. (red.) (2007), New Directions in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 9. Florax R. J., Van der Vlist A. J. (2003), Spatial Econometric Data Analysis: Moving Beyond Traditional Models, "International Regional Science Review", 26(3), 223-243, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0160017603254937.
 10. Fujita M., Krugman P. R. (2004), The new economic geography: past, present and the future, "Papers in Regional Science", 83, 139-164, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07223-3_6
 11. Getis A., Mur J., Zoller H. (red.) (2003), Spatial Econometrics and Spatial Statistics, Palgrave Macmillan.
 12. Gierczycka-Bednarek A. (2007), Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Kopycińska D. (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 28-37.
 13. Hoover E. M. (1938), Location Theory and the Shoe and Leather Industries, Harvard University Press, Cambridge Mass.
 14. Isard W. (1956), Location and Space Economy: a General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land use, Trade and Urban Structure, The IMT Press, Cambridge.
 15. Isard W. (1960), Methods of Regional Analysis, Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley, New York.
 16. Krugman P. (1991), Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", 99(3), 483-499, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261763.
 17. Kuciński K. (red.) (2009), Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 18. LeSage J., Kelley Pace R. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, Chapman & Hall.
 19. Paelinck J. H. P., Klaassen, L. H. (1979), Spatial Econometrics, Saxon House, Farnborough; wydanie polskie: Ekonometria przestrzenna (1983), PWN, Warszawa.
 20. Palander T. (1935), Beitrage zur Standortstheorie, Upsala.
 21. Schaefer F. K. (1953), Exceptionalism in Geography: A Methodological Examination, "Annals of the Association of American Geographers", 43, 226-245, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2560876.
 22. Strahl D. (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 24. Tobler W. (1979), Cellular Geography, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in Geography, Reidel, Dordrecht, 379-386, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-9394-5_18.
 25. Wagner J. E. (2000), Regional Economic Diversity: Action, Concept or State of Conclusion, "The Journal of Regional Analysis and Policy", 30(2), 1-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu