BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Programy praca - życie : czy to się opłaca organizacjom?
Work -life programmes : are they profitable f or organizations?
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 11-28, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Koszty pracy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Równowaga praca-życie
Labour efficiency, Labour costs, Company image, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca skala zakłóceń równowagi między pracą i życiem (work-life balance - WLB) przynosi szereg negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych pracownikom i ich rodzinom, organizacjom i państwu. Zachodzi zatem potrzeba przeciwdziałania im. Szczególnie dużą rolę mogą w tym odegrać organizacje, o ile będzie to dla nich opłacalne. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przeciwdziałanie zaburzeniom WLB jest dla nich opłacalne. Odpowiedzi opartej na wynikach badań empirycznych. Troska o WLB stanowi integralny element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ważny jest więc dobór takiego modelu ZZL, który sprzyja działaniom na rzecz WLB. Artykuł przedstawia rekomendacje w tej materii. (abstrakt autora)

Growing scale of disruptions in work- life balance (work- life balance; WLB) brings several negative social and economic results to employees, their families, organizations and the government. Hence the urgent need to counteract them. Organizations may play here an especially big part, if only they will find it profitable. The aim of this article is an attempt to answer the question whether such counteraction against disruptions in WLB is profitable for organizations. The answer, of course, based on results of empirical research. Such concerns associated with WLB constitute an integral element of Human Resource Management (HRM). Therefore the choice of proper HRM model, promoting actions in favor of WLB is of utmost importance. The article presents recommendations relating thereto.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bloom N., Kretschmer T., van Reenen J., Work-Life Balance, Management Practices and Productivity, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London 2006, www.agf.org.uk
  2. Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2003.
  3. Borkowska S. (red.), Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management, IPiSS, Warszawa 2010.
  4. Borkowska S. (red.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa 2011.
  5. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Work-Life Balance - Solving the Dilemma, Dublin 2007.
  6. Guest D.E., Michie J., Conway N., Sheehan M., Human Resource Management and Corporate Performance in the UK, "British Journal of Industrial Relations" 2003, nr 41.
  7. Jung B., Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia?, Debata nad czasem wolnym z lat siedemdziesiątych XX wieku, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 2.
  8. Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., Purcell J., HR Policy and Performance: An Occupational Analysis, II HRM Study Group Working, "Papers in Human Resource Management" 2004.
  9. Nonaka I., A Dynamic of Organizational Knowledge Creation, "Organization Science" 1994, nr 5 (1).
  10. Wood S., de Menzes L.H., Family-Friendly, Equal-Opportunity and High- Involvement Management in Britain, [in:] P. Boxall, J. Purcell, P. Wright (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford University Press, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu