BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Znaczenie kapitału pracującego w zarządzaniu płynnością finansową gminy
The Importance of Working Capital in Management of Borough's Liquidity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 37-49, Tab., bibliogr. poz. 8
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny
Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istota kapitału pracującego uwidacznia się już na początku rozważań o finansach podmiotów gospodarczych, gdy definiuje się cel zarządzania finansami. Powszechnie cele działalności przedsiębiorstwa określa się w dwóch płaszczyznach: w horyzoncie długoterminowym i krótkoterminowym. W długim okresie celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie jego wartości rynkowej, w tym majątku właścicieli. W krótkim horyzoncie zarządzania najważniejszym celem działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności płatniczej, czyli zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań.(fragment tekstu)

Flexibility of conditions in which boroughs function has had its influence on the choice of finance management methods, especially the Hąuidity management methods. Net working capital is a synthetic economic category allowing to assess the liąuidity level. There are three possible states of working capital: positive, negative and zero. The positive working capital encourages to keep liąuidity under control. Empirical research on working capital in four boroughs of the country Wałcz district has clearly indicated its positive state and a good liąuidity level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001
  3. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
  4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
  5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytoriałnego. Minicipium, Warszawa 2004
  6. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
  7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006
  8. DzU 2006, nr 142, poz. 1020
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu