BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych
Źródło
e-mentor, 2013, nr 5, s. 65-68, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Kształcenie niepełnosprawnych
Higher education, Education, Education for disabled people
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Od około dwudziestu lat podejmowane są rozmaite działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Sprzyja to realizacji idei edukacji włączającej, tzn. kształceniu osób niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. W artykule omówiono najważniejsze czynniki determinujące urzeczywistnienie tej idei w szkołach wyższych w Polsce oraz pokazano przydatność koncepcji projektowania uniwersalnego w tym zakresie. Autor uzasadnia celowość zastosowania projektowania uniwersalnego oraz proponuje konkretne działania, które warto podjąć, chcąc zapewnić odpowiednie warunki edukacji wszystkim studentom, w szczególności studentom z niepełnosprawnością. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2012 r. poz. 1169.
  2. Prawo o szkolnictwie wyższym, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reformaszkolnictwa- wyzszego/tekst-ujednolicony-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/, [20.03.2013].
  3. The Principles of universal design, http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm, [16.08.2012].
  4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
  5. Wdówik P.(red.), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Biuro Osób Niepełnosprawnych 4. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 8.
  6. Żarnecka A., Psychologiczne aspekty edukacji niepełnosprawnych: dzieci oraz młodzieży, http://www.abcd.edu.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=26:psychospoleczne-aspekty-edukacji-niepelnosprawnych-dzieci-orazmlodziezy-& catid=14:edukacja-wlaczajaca&Itemid=28, [26.03.2013].
  7. Web Content Accessibility Guidelines 2.0, http://www.w3.org/tr/2008/rec-wcag20-20081211/, [15.01.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu