BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek-Majka Maryla (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku
Cooperation with Retail Chains as Adjustment of Fruit and Vegetable Producers to Demands of the Current Market
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 171-180, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Współpraca, Produkcja owoców, Warzywa, Zachowania konsumenta, Produkty ogrodnicze
Chain stores, Cooperation, Production of fruits, Vegetables, Consumer behaviour, Horticultural products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zachowań zakupowych konsumentów, przedstawienie wymogów sieci handlowych oraz wskazanie, że producenci o większym potencjale produkcyjnym są wstanie dostosować się do wymogów rynku i oczekiwań klientów. Na podstawie literatury oraz pogłębionego wywiadu z członkami grupy producentów owoców i warzyw wskazano istotę powiązań w kanale dystrybucji. Ekspansja sieci handlowych, szczególnie tych dyskontowych, jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Rozwijając się, sieci koncentrują rynek. Odpowiadając na pytanie, czy współpraca z sieciami handlowymi to możliwość czy konieczność, producenci owoców i warzyw, powinni dostosować swoją produkcję do wymagań zmieniających się realiów rynkowych i położyć większy nacisk na proces integracji. Członkostwo w grupie producentów daje możliwość większego zaistnienia na rynku. Długoterminowej i opłacalnej współpracy z sieciami handlowymi mogą oczekiwać dostawcy, którzy oferują dostateczną ilość, dobrej jakości, wystandaryzowanych produktów. (abstrakt oryginalny)

The article shows the importance of relationships in distribution channels. The expansion of retail chains, especially discount ones is the answer to customers' needs. The chains concentrate the market by their development. Answering the question whether cooperation with retail chains is possibility or necessity, fruit and vegetable producers should adjust their production to demands of the market reality and focus on the integration process. Membership in the producers group gives a great opportunity to arise on the market. Suppliers who offer good quality and standard products can expect long-term and profitable cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chechelski P., Tendencje zmian w handlu detalicznym żywnością pod wpływem korporacji transnarodowych, materiały z seminarium w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 28.06.2013 r.
 2. Michałowska M., Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie sieci handlowych na konsumentów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2012, nr 5.
 3. Nosecka B., Bugała A., Paszko D., Zaremba Ł., Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012.
 4. Seremak-Bulge J. (red.), Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy Nr 42 czerwiec 2013, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2013.
 5. Skoczyńska A., Systemy jakości, "Owoce warzywa kwiaty" 2012, nr 5.
 6. Wrzesińska J., Polityka super- i hipermarketów wobec dostawców towarów, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 79.
 7. Lista 400 sieci detalicznych i hurtowych, "Rynek spożywczy" 2013, nr 1(30).
 8. www.armir.gov.pl.
 9. www.jagodnik.pl.
 10. www.portalspozywczy.pl.
 11. www.ppr.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu