BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomová Anna (University of Žilina, Slovakia), Haljaková Paulína (University of Žilina, Slovakia)
Tytuł
Global Energy Business, PPPS and Developing Countries
Światowy biznes energetyczny, partnerstwa publiczno-prywatne a kraje rozwijające się
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 689-697, rys., tab., bibliogr.30 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Energia, Kraje rozwijające się
Energy, Developing countries
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze energetycznym jako formę strategii penetracji w krajach rozwijających się. Szczególną uwagę poświęcono krajom rozwijającym się w Europie, Azji Środkowej, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, ponieważ mają one istotne znaczenie dla polityki energetycznej UE. W artykule przedstawiono głównych światowych graczy w sektorze energetycznym w wyżej wymienionych regionach, przy okazji analizując procesy globalizacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym, w tym miękkie formy reprezentowane przez partnerstwa publiczno-prywatne. Dokument ten podsumowuje cząstkowe wyniki projektu - MŠ SR Grant Project VEGA 1/0341/09(abstrakt oryginalny)

As it can be seen in the previous analysis, privatization and globalization are twins in energy sector development. In their penetration strategies, key energy business players use broad portfolio of penetration strategies with regards existing energy infrastructure as well as newly constructed one. The energy players considered within our research demonstrate that enlargement of geographical scope of global business requires different channels of penetration, "soft" form of privatization (PPPs) included. Flexibility of penetration strategy based on various privatization schemes is therefore crucial factor undermining global goals of energy sector players which act transnationally. Determinants of penetration choice are - according to our viewing - intricate socio-economic and political issues given mainly contextually(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brinkerhoff, D.W., Brikerhoff, J.M. 2011. Public-Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness and Good Governance. In: Public Administration and Development, Volume 31, Issue 1/2011.
 2. EIB. European PPP Report 2009. Available from internet http://www.eib.org/ epec/resources/dla-european-ppp-report-2009.pdf
 3. EIC. 2009. EIC Position Paper on facilitated PPPs in Developing Economies.
 4. EPEC. 2011. Review of the European PPP Market in 2010. Available from internet: http://www.eib.org/epec/resources/epec-market-update 2010-public.pdf
 5. EPSU. 2010. European Commission turns blind eye to failing public-private partnerships. Press Communications, March 23, 2010. Available from internet: http://www.epsu.org
 6. EUROEAN COMMISSION. 2010. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustaina-ble and inclusive growth . COM(2010) 2020
 7. EUROEAN COMMISSION. 2009. Mobilizing Private and Public Investment for Recovery and Long-term Structural Change. COM (2009) 615.
 8. EUROEAN COMMISSION. 2005. Report on the Public Consultation on the Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions .SEC (2005)629
 9. EUROEAN COMMISSION. 2004. Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions. COM (2004) 27 .
 10. Hall, D. 2008a. Critique of PPPs. A Report commissioned by the EPSU. Available from internet: www.epsu.org
 11. Hall, D. 2008b. Public-Private Partnerships. Summary paper. A Report commissioned by the EPSU. Available from internet: www.epsu.org.
 12. Hall, D. 2004. PPPs: a critique of the Green Paper. Available from internet: www.epsuorg
 13. Hammani, M. et al. 2006. Determinants of PPPs in Infrastructure. IMF Working Paper WP 06/99.
 14. Hodge, A.G., Greve, C. 2009. PPPs: The Passage of Time Permits a Sobre Reflection. In: Journal compilation - Institute of Economic Affairs. Oxford: Blackwell Publishing, 2009.
 15. IMF Fiscal Affair Department. 2004. Public Private Partnerships. Available from internet: http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf.
 16. Kappeler, A., Nemoz, M. 2010. Public-Private Partnerships in Europe - Before and During the Recent Financial Crisis. Economic and Financial Report EIB 2010/04. Available from internet http://www.eib.org/epec/resources/efr_epec_ ppp_report.pdf
 17. Khanom, N.A. 2009. Conceptual Issues in Defining PPPs. Prezented at: Asian Business Research Conference 2009. Available from internet: http://www.wbiconpro.com/14[1]-Nilufa.pdf.
 18. OECD. 2008. Public-Private Partnerships: In pursuit of Risk Sharing and Value for Money. ISBN 978-92-64-04279-7.
 19. OECD. Dedicated Public-Private Partnerships Units: A Survey of Institutional and Governance Structure. ISBN 978-92-64-06484-3.
 20. RICS. 2011. RICS View: The future of PPPs. Available from internet: http://www.joinricsineurope.eu/uploads/files/RICSPPPreportsummary2.pdf
 21. Savas, E.S. 2000. Privatisation and PPPs. New York, 2000. ISBN 1-56643-073-9.
 22. Scribner, M. 2011. Limitations of Public-Private Partnerships. In: From the Economy to Ecology. Issue Analysis No. 1/2011. Competitive Enterprise Institute.
 23. Straub, S. et al. 2010. Infrastructure and Growth in Developing Asia. ADB Eco-nomics Working Paper Series No 231/2010.
 24. Tomová, A. 2011a. Transnationalized airports: Myth or reality in Developing World? In: XII. Meždunarodnaja Konferencija po problemam razvitija ekonomiky 5. - 7. april 2011, Moscow. Available from internet: www.gosbook.ru/node/33726.
 25. Tomová, A.2011b. Verejno-súkromné partnerstvá: K otázkam definičného vymedzenia a trendov v EÚ.
 26. Tomová, A., 2009. PPP projects and airports: experience and state in world regions. In 8th Conference on Applied Infrastructure Research, 9-10 October, Berlin.
 27. UN ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA. 2011. PPPs in Africa's Energy Sector: Challenges, best practices and emerging trends. Availabe from internet: http://www.uneca.org/gpad/events/PPPWorkshopJune2011/PPP%20in%20the%20Energy%20Sector-ECA%20Background%20Paper.pdf.
 28. WORLD BANK. 2009. Energy Strategy Approach paper: Sustainable Develop-ment Network. Available from internet: http://siteresources.worldbank.org/ EXTESC/.
 29. WORLD BANK. 2011. PPI Database. Available from internet: http://ppi. worldbank.org/.
 30. WORLD BANK. 2011. PPI Methodology. Available from internet http://ppi. worldbank.orgEkonomicko-manažérske spektrum EMS2/2011. Forth-coming. ISSN 9771337083004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu