BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schneider Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zagrożenia w systemie informatycznym rachunkowości
Threats of the Accounting Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 740-748, bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Komputeryzacja rachunkowości
Accounting, Computerization of accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie w różnych dziedzinach działalności ludzkiej coraz częściej używany jest komputer. Urządzenie to ułatwia m.in. sporządzenie dokumentów. Te same jednak cechy, które przesądzają o tym, że komputer jest obecnie coraz powszechniej stosowanym urządzeniem przy sporządzaniu dokumentów, powodują, że stanowi on równocześnie jeden z najgroźniejszych instrumentów wykorzystywanych przy popełnianiu przestępstwa fałszowania dowodów księgowych. Artykuł jest poświęcony prezentacji zagrożeń, które mogą wystąpić w rachunkowości finansowej i finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie. Zagrożenia dla systemu informatycznego rachunkowości można podzielić według różnych kryteriów. Przedstawiono też przepisy prawa bilansowego, które stawiają określone wymagania programom finansowo-księgowym.(fragment tekstu)

The purpose of the article is to answer the question how a wrong configuration of the accounting information system should be avoided. The author focused especially on circumstances where the use of false parameter, for example in the calculation of costs, can lead to a situation, that the obtained by the automated system values, do not match the real ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski M., Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, WSPiM, Chrzanów 2003.
  2. Bujak A., Specyfika rachunkowości prowadzonej przy użyciu komputera, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Toruń 2003.
  3. Dudek E., Zagrożenia występujące w środowisku informatycznym rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 7-8.
  4. Krawiec W., Kubiak D., Rodzaje zagrożeń dla systemów informatycznych rachunkowości, materiały z Konferencji Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Rolniczej w dniach 26-29.05.2006, Szczecin 2006.
  5. Ożyński R., Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą komputera, II Doroczna Konferencja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 22-24 listopada 2001.
  6. Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
  7. Ustawa dnia z 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1233, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu