BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Różynek Anna
Tytuł
Koordynacja audytu wewnętrznego z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych
Coordination of Internal Audit with Internal Control and External Audit in the Public Finance Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 16, s. 11-20, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Kontrola wewnętrzna
Accounting, Internal audit, Public finance, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obiektywny, profesjonalny i niezależny audyt wewnętrzny jest dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych podstawowym źródłem informacji o podległej jednostce. To właśnie informacje uzyskane od audytora wewnętrznego pozwalają kierownikowi ocenić czy, wdrożony w kierowanej przez niego jednostce, system kontroli wewnętrznej spełnia swoje zadania. Obok zasad zakreślających sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego, ważnym w pracy audytora jest zorganizowanie pracy komórki audytu wewnętrznego, tak by poprzez działanie zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Standardami Audytu Wewnętrznego dostarczać kierownikowi jednostki rzetelnych informacji, niezbędnych w procesie zarządzania ryzykiem działalności. Przedmiotem niniejszego artykułu jest jeden z elementów organizacji pracy komórki audytu wewnętrznego tj. zasady koordynacji audytu wewnętrznego z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. (fragment tekstu)

The existing differences and the similarities and the range of tasks, the nature and functions of internal and external audit and internal control functioning in a sector of public fi nances are determinants for the determination of the principles of coordination of their activities. This paper presents the main differences and similarities of the mentioned institutions and pointed out the principles recommended in the literature of their coordination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 2. Antczak J., Kontrola i audyt wewnętrzny. Organizacja i metodologia. Międzynarodowe wytyczne i standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, Materiały szkoleniowe PIKW, Szczecin 2003.
 3. Ballion G., Efektywność audytu wewnętrznego. Założenia - pomiar - ocena, w: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Finanse, rynki fi nansowe, ubezpieczenia nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 4. Bielińska-Dusza E., Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, w: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Finanse, Rynki fi nansowe, Ubezpieczenia nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 5. Dykalska M., Rola audytu w zarządzaniu Wojskową Agencją Mieszkaniową, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Szczecin 10-11 października 2005 r.
 6. Dykalska M., Ocena ryzyka w audycie wewnętrznym w praktyce Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Zeszyty Naukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, red. K. Winiarska, Szczecin 2007.
 7. Kryszczuk P., Audyt wewnętrzny i controlling w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Szczecin, 10-11 październik 2005 r.
 8. Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 9. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors.
 10. Ministerstwo Finansów, Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Warszawa 2003.
 11. Sawicki K., Kontrola i audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wybrane problemy, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Szczecin, 10-11 październik 2005 r.
 12. Sawicki K., Rola czynności audytorskich w wykryciu i ocenie nieprawidłowości wpływających na użyteczność sprawozdawczości fi nansowej dla użytkowników, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Zeszyty Naukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, red. K. Winiarska, Szczecin 2007.
 13. Skoczylas A., Audyt wewnętrzny jako element corporate governance, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Zeszyty Naukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, red. K. Winiarska, Szczecin 2007.
 14. Skoczylas A., Audyt wewnętrzny jako integralny element właściwego funkcjonowania publicznej wewnętrznej kontroli fi nansowej, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Szczecin, 10-11 październik 2005 r.
 15. Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 17. Komunikat Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych" (Dz. Urz. MF nr 9, poz. 70).
 18. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu