BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koradecka Danuta (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
Tytuł
Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy - szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem dyrektyw UE w zakresie BHP
Safe and Healthy Work Places - Opportunities and Threats Related to the Implementation of EU Directives on Occupational Health and Safety
Źródło
Polityka Społeczna, 2002, nr 11-12, s. 18-25, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dyrektywy WE, Warunki pracy
Health and safety at work, EC directives, Working condition
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Analizując wymagania zawarte w dyrektywach regulujących zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, szczególną uwagę należy zwrócić na dyrektywę nr 89/391/EWG z 12.06.1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, zwaną dyrektywą ramową. Jest to dyrektywa o podstawowym znaczeniu w kształtowaniu polityki w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników, ponieważ reguluje, podobnie jak konwencja nr 155 MOP podstawowe prawa oraz obowiązki pracodawców i pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bardzo duże znaczenie nadano prewencji, a szczególnie eliminowaniu i ograniczaniu ryzyka zawodowego występującego w miejscu pracy. Wskazano także działania, jakie należy przedsięwziąć w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom. W szczególności są to: zapobieganie ryzyku zawodowemu, informowanie o nim i szkolenie pracowników dla ułatwienia im unikania bądź ograniczania ryzyka oraz zapewnienie odpowiednich środków ochrony i właściwej organizacji pracy. Dyrektywa ramowa kładzie szczególny nacisk na efektywne uczestnictwo pracowników we wszystkich etapach zapobiegania ryzyku zawodowemu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu