BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ceglarek Krystyna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Ochrona danych osobowych a rozwój społeczeństwa informacyjnego
Protection of Personal Data and the Development of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 721-731, bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Ochrona danych osobowych
Information society, Personal data protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowoczesna technika i sposoby przekazywania informacji są najbardziej charakterystycznymi elementami w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wiek XX skończył się prawdziwą eksplozją, do niedawna niewiarygodnych, możliwości gromadzenia danych i ich przetwarzania z zastosowaniem rozwiązań informatycznych. Należy zdać sobie sprawę, że dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji szeroko rozumianej nie mogą już być efektywnie zastosowane na globalnych autostradach informacyjnych wobec zdecentralizowanego i spontanicznego Internetu. Jednostka we współczesnym świecie jest beneficjentem, ale zarazem ofiarą nowoczesnych technik zbierania i przekazywania informacji, konieczne jest podejmowanie działań, które pozwolą na zminimalizowanie ujemnych skutków dla społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, iż najpełniej rozumiane dobro człowieka i jego wszechstronny rozwój muszą stanowić priorytet prac podejmowanych nad nowym porządkiem w dziedzinie danych osobowych, w tym przetwarzanych z zastosowaniem rozwiązań informatycznych. Wydaje się oczywiste, że w systemie prawa winny być zagwarantowane pod-stawowe uprawnienia osoby ludzkiej, do których zalicza się wolność wypowiedzi, prawo do informacji, prawo do ochrony danych osobowych, są to standardy wpisane we współczesną kulturę prawną, nie jest jednak łatwo zapewnić ich realizację w skali Europy czy całego globu(fragment tekstu)

The formation of the information society is associated with an increased importance of constitutional human rights, with the search for guarantees of liberty and safety. This requires a broad view on human rights in the information society, also through the prism of personal data in a local and a global context. The methods of use of our personal data and its circulation in the society undergo continual changes, like information technologies. Therefore, the legislators face a challenge: the need to estab-lish a durable legal framework.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach C., Skarb ukryty w edukacji. Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020, "Konspekt", Kraków 2001, nr 12, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/12/.
 2. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz LEX 2007, wyd. IV.
 3. Celarek K., Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 4. Prawo publiczne - zagadnienia wybrane, red. M. Pieniążek, "Państwo i Społeczeństwo" nr 3, Kraków 2009.
 5. Celarek K., Prawo informatyczne a ochrona danych osobowych - szczególna rola administracji w procesie rozwoju społeczeństwa zinformatyzowanego, w: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań 2010.
 6. Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w Internecie - zarys problematyki, w: Internet 2000 - prawo - ekonomia - kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000
 7. GarKopf A., Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, ZN UJ, Prace Prawnicze 100, Warszawa - Kraków 1982,
 8. Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
 9. Stasiak M., Internet - wyzwanie dla nauki prawa, w: Internet - problemy prawne, red. R. Skubisz, materiały z konferencji zorganizowanej 02.12.1998 r. w Lublinie, Lublin 1999.
 10. Szpor G., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a prawa obywateli, w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Gdańsk 2006.
 11. Wilk A., Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego,
 12. Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zastępy, Częstochowa 2001.
 13. Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela 4.11.2010 ( KOM 2010 - 609).
 14. http://www.giodo.gov.pl/593/id_art/1596/j/pl.
 15. http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/112/j/pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu