BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Społeczeństwo informacyjne - podejście krytyczne
Information Society - a Critical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 754-762, bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo licznych zalet koncepcja społeczeństwa informacyjnego ma istotne deficyty. Ich wyliczenie nie wydaje się jednak wystarczające - świadomość wad powinna być punktem wyjścia do podjęcia wysiłku badawczego. W sytuacji gdy wspólnym elementem obecnym w definicyjnych ujęciach jest podkreślenie roli informacji, rozważyć można - to sugestia mająca zainspirować dalsze dociekania - czy najlepiej opisującym obecny stan ewolucji sfery komunikacji terminem jest "społeczeństwo medialne". Powstaniu koncepcji społeczeństwa informacyjnego towarzyszą naukowe odkrycia i ich wykorzystanie w gospodarce i administracji1. Począwszy od wynalezienia telegrafu, telefonu, fotografii, po powszechne zastosowanie komputera i datowany na ten moment początek ery interaktywnej, wszystkie owe wynalazki wywierały wpływ na życie społeczne, tworząc nowy paradygmat technologiczny. Wpływ ten jest tym większy, że w sferze medialnej pojawiały się możliwości na-wiązania nowej, interaktywnej łączności z audytorium mediów, czyli czytelnikami, widzami, słuchaczami. Z czasem pojawiły się pierwsze badania rynku (1911 r.), badania czytelnictwa (1914 r.), wywiady w domach (1916 r.) i sondaże opinii(fragment tekstu)

In spite of numerous advantages, the idea of information society has relevant de-fects. Enumerating them is not enough - the awareness of flaws should be a starting point for undertaking research. In a situation, when emphasizing the role of information is a common element present in definitional terms, it is worth to consider (in fact, it is a suggestion to inspire further inquiry) whether 'media society' is the best term to de-scribe the current state of the evolution of communication sphere(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, "Przegląd Polityczny", 2004/64, s. 137-138.
 2. Dertouzos M.L, The Unfinished Revolution: Human-Centered Computers and What They Can Do for Us, Harper Collins 2001.
 3. Europe and the Global Society. Recommendations of the Bangemann Group to the European Council.
 4. Florida R., The Rise of Creative Class, Basic Books, New York.
 5. Garnham N., Whatever happed to the information society,
 6. R.E. Mansell, The Management of Information and Communication Technologies: Emerging Patterns of Control, Aslib, The Association for Information Management 1994, s. 42-51.
 7. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa,
 8. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 9. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999.
 10. Goban-Klas T., Ontologia Internetu, w: L.H. Haber, Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004, s. 34.
 11. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacja Postępu Technicznego, Kraków 1999.
 12. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007.
 13. Ratajczak-Mrozek M., Istota podejścia sieciowego, "Przegląd Organizacji" 2009/4.
 14. Organisation for Economic Co-operation and Development - www.oecd.org (on-line, dostęp 10.11. 2011).
 15. Reich R., The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vintage, New York 1992.
 16. Secomski K., Mikroelektronika i społeczeństwo - na dobre czy na źle? Raport dla Klubu Rzymskiego (przedmowa), PIW, Warszawa 1987.
 17. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 18. Webster M., The Information Society revisited,
 19. L.A. Lievrouw, S. Livingstone, Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs, Sage Publica-tions 2002.
 20. Zacher L., Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości,
 21. L. Haber, M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu