BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa przyszłości
The Role of the Internet in the Creation of Sustainable Society of the Future
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 791-801, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Internet, Społeczeństwo, Nieuczciwe praktyki
Internet, Society, Dishonest practices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Internet dysponuje dużym potencjałem możliwości oddziaływania na konsumentów w celu tworzenia zrównoważonego społeczeństwa przyszłości. Możliwości te tkwią w trzech zasadniczych obszarach: 1. treściach przekazywanych za pośrednictwem Internetu, 2. formie przekazów, . materialnej infrastrukturze umożliwiającej korzystanie z Internetu oraz jej wytwórstwie. Treści internetowych przekazów (1) w większym stopniu niż dotychczas po-winny upowszechniać idee zrównoważonego rozwoju oraz nakłaniać konsumentów do działań proekologicznych i prospołecznych. Ważną rolę wśród nich odgrywają kampanie promujące zrównoważony rozwój. Powinny być projektowane na bazie następujących przekazów: komunikaty eksponujące skutki bagatelizowania przesłanek zrównoważonego rozwoju (np. prezentacja skutków zmian klimatu), komunikaty wskazujące konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju (np. przekazy wskazujące, jak oszczędzać energię, wodę, paliwa), komunikaty promujące proekologiczne i prospołeczne produkty oraz usługi. Treści zawarte w Internecie, promujące zrównoważony rozwój, mają docelowo doprowadzić do popularyzacji na szeroką skalę nowych stylów zachowań konsumenckich. Promocji zrównoważonego rozwoju powinno towarzyszyć ograniczanie internetowych praktyk sztucznego pobudzania konsumpcji, szczególnie w stosunku do tych producentów i sprzedawców, którzy żerując na naiwności klientów, stosują nieuczciwe zabiegi marketingowe. Cel ten można osiągnąć, zaostrzając kontrole treści przekazów reklamowych i promocyjnych oraz maksymalizując kary za nieuczciwe praktyki(fragment tekstu)

The creation of sustainable science was inspired by a conception of sustainable development, which tends towards achieving not only economical, but also ecological and social goals. The society with such goals is called sustainable society. Sustainable consumption and sustainable production are its particular attributes. The internet as a global, interactive net should make a significant contribution to the creation of sus-tainable consumption and production. There are two main areas of this contribution: sending electronic contents which eliminated many traditional information carriers as well as promotion and education in the field of sustainable development. The paper presents how the internet can contribute to help the consumers and enterprises enter the path of long-term equilibrium of intergenerational needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belz F., Peattie K., Sustainability marketing, John Wiley & Sons, UK 2010.
 2. Costanza R., Cumberland J., Daly H., Goodland R., Norgaard R., Einführung in die Ökonomik, Stuttgart 2001.
 3. Dam Y., Apeldoorn P., Sustainable Marketing, w: Critical Marketing. Contemporary Issues in Marketing, edited by M. Tadajewski, D. Brownlie, John Wiley & Sons, UK 2008.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa 2010.
 5. Instytut Techniki Budowlanej, Zrównoważone budownictwo, Seria: Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa, Warszawa 2010.
 6. Internet 2009. Polska - Europa - Świat, M&MP, Dodatek specjalny, VFP Communications, czerwiec 2010.
 7. Pabian A., Marketing w koncepcji sustainability, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 10.
 8. Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
 9. Pabian A., Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 5
 10. Pabian A., Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry,
 11. G. Song, L. Liu, T. Chen, F. Li, Architecture and Urban Construction on the Low-Carbon Strategies, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Pekin, Chiny 2011.
 12. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 13. Solomon M., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 14. Ulanowski T., Świat uratujemy trochę później, "Gazeta Wyborcza" 12 grudnia 2011.
 15. Worldwatch Institute Report zur Lage der Welt 1998 - Daten für das Überleben unseres Planeten, Frankfurt 1998
 16. http://interaktywnie.com, odczyt 22.12.2011.
 17. http://sprzatanie.naszaziemia.pl, odczyt 22.12.2011.
 18. www.apple.com/pl, odczyt 23.12.2011.
 19. www.forbes.pl, odczyt. 8.02.2011.
 20. www.out-law.com, odczyt 22.12.2011.
 21. www.yaacool-eco.pl, odczyt 22.12.2011.
 22. http://zielona siec.pl, odczyt 24.12.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu