BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Piotr (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej Warszawska/ Wyższa Szkoła Informatyki)
Tytuł
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni państwa
State Cyberspace Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 802-809, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Cyberterroryzm, Bezpieczeństwo, Państwo, Cyberprzestrzeń, Cyberbezpieczeństwo
Cyberterrorism, Security, State, Cyberspace, Cybersecurity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cyberprzestrzeń jest przestrzenią realizacji podstawowych wartości ludzkich we wszystkich sferach działań społecznych. Jest swoistą zapowiedzią nowej cywilizacji informacyjnej, której obecnym przejawem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jest także "ciemna strona" cyberprzestrzeni, jako źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Musi być zatem przedmiotem racjonalnej polityki państwa, gdyż "cyberbezpieczeństwo" stanowi obecnie jeden z podstawowych filarów (segmentów) systemów bezpieczeństwa narodowego (regionalnego, globalnego). Istnieją bowiem systemy "cyberbroni" (cyberweapons), które w charakterze "broni" masowej dezorganizacji" mogą być efektywnym środkiem "cyberwojny" (cyberwar, netwar)(fragment tekstu)

The author of the article proposes a model of cyberspace as a category of de-scription of contemporary information society. Main threats of cyberspace security were discussed, e.g. cyberterrorism(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ball P., Masa krytyczna, Insignis, Kraków 2007.
  2. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
  3. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
  4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
  5. Sienkiewicz P., Modele i metafory w badaniach społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe nr 650, tom I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  6. Dijk von J., Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010.
  7. Świeboda H., Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego RP, AON, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu