BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Usługi świadczone on-line jako wkład publicznych operatorów pocztowych w rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej
Universal Service Providers Share in the Development of Information Society in the European Union - Services Provided On-Line
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 810-816, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Usługi, Poczta, Społeczeństwo informacyjne
Services, State post, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podsumowując rozważania, które były przedmiotem niniejszego artykułu, należy podkreślić, że nowoczesne usługi komunikacji elektronicznej są obecne we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Warto też zwrócić uwagę przede wszystkim na ich komplementarny (nie substytucyjny) charakter względem usług pocztowych (i odwrotnie). Determinuje to publicznych operatorów pocztowych do poszukiwania sposobów wykorzystania możliwości, jakie daje rozwój technik ICT i przesunięcia swojej aktywność w kierunku unowocześnienia usług w zakresie doręczania przesyłek, usług logistycznych, usług on-line oraz usług finansowych. Wskutek tego część z nich przeobraziła się już w skuteczne, innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa odpowiadające na potrzeby klientów i rynku. Jest to niezwykle ważne w przededniu ostatecznego otwarcia rynku usług pocztowych na konkurencję. Z kolei w wymiarze społecznym operatorzy, którzy rozbudowali ofertę o nowoczesne usługi, świadczone w oparciu o techniki komunikacji elektronicznej. zwiększyli swój wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego(fragment tekstu)

Universal Service Providers Share in the Development of Information Society in the European Union - Services Provided On-Line(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Donohoe P., Postal e-Services Strategy - Reinforcing the role of the Posts in the Information Society, prezentacja na konferencji "High Level Conference on the Information Society", International Bureau of the Universal Postal Union, Berne, 8 June 2007.
  2. Kruszyński K., Stolarczyk A., Analiza wpływu technik komunikacji elektronicznej na kształtowanie się rynku usług pocztowych z uwzględnieniem parametrów charakteryzujących ten rynek, Instytut Łączności, Warszawa, grudzień 2006.
  3. Universal Postal Union: The Evolution of the Postal Sector - Implications for the Stakeholders (2006-2012), Berne, March 2007
  4. www.europa.eu.
  5. www.upu.int.
  6. www.poczta-polska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu