BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeboda Halina (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej)
Tytuł
Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych organizacji
Security Threats of Modern Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 826-834, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Organizacja
Security, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo współczesnych organizacji w jego głównym nurcie sprowadza się do zarządzania bezpieczeństwem informacji: wytwarzanej, przetwarzanej, przekazywanej i przechowywanej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług. Wzrastająca ilość zagrożeń, wzrost kosztów zabezpieczeń, dylematy między bezpieczeństwem a funkcjonalnością powodują, że coraz trudniej znaleźć właściwe proporcje pomiędzy możliwościami w zakresie przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji a jej ochroną(fragment tekstu)

Contemporary organizations operate in environment difficult to anticipate. The author of the article considers the issue of present threats to organizations. The threats that emerge from use of ICT were emphasized(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, 2009-2010, GUS.
 2. http://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/pr/TechNewsDaily.pdf (dostęp online: 18.12.2011).
 3. http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2011/09/wiele-polskich-firm-nie-ma-strony-www (dostęp online: 18.12.2011).
 4. http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (dostęp online: 18.12.2011).
 5. http://www.viruslist.pl/news.html?newsid=663#2.
 6. Na tym nie warto oszczędzać, Puls Biznesu (dostęp on line: 7.10.2011).
 7. Namiestnikow J., Ewolucja zagrożeń IT w I kwartale 2011 r., http://www. kaspersky.pl/
 8. Raport Bezpieczeństwo IT w polskich firmach, Wyd. Webhosting.pl (dostęp online: 18.12.2011).
 9. Raport Computer Crime and Security Survey for 2007.
 10. Raport o zagrożeniach pochodzących z Internetu, tom XII, październik 2007.
 11. Sienkiewicz P., Świeboda H., Lichocki E., Analiza systemowa zjawiska cyberterroryzmu, ZN AON nr 2(63), 2006.
 12. Sienkiewicz P., Świeboda H., Modelowanie organizacji sieciowej w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa, tom I, AON Warszawa 2010.
 13. Sienkiewicz P., Świeboda H., Witecka M., Analiza systemowa organizacji o strukturze sieciowej,
 14. Kooperacje organizacji publicznych, red. W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo, Wyd. WSP, Szczytno 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu