BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wassilew Aleksander Z. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niekomercyjne zachowania w sieci - wybrane zagadnienia
Non-Commercial Network Behavior - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 844-852, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Internet
Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sieć powstała na zasadzie gospodarki daru. Rozwijana w środowiskach akademickich podlega etyce hakerskiej: "Informacja chce być wolna". Metafora kłącza Deleuze'a i Guattariego trafnie opisuje niekomercyjne aktywności w sieci. Nadmiar informacji stwarza paradoksy podczas próby określenia jej wartości. Pracując na komputerach przyswajamy proste czynności, jak "copy-paste" (kopiuj-wklej) - tę zasadę zaczynamy stosować w życiu codziennym. Koszt powielania i rozsyłania produktów wirtualnych jest prawie zerowy. Kosztem surfowania w sieci jest przede wszystkim czas jej użytkowników. Przebywając tak dużo czasu w Internecie, zaczynamy tworzyć "wirtualne wspólnoty epistemiczne". Aby ustabilizować więzi wewnątrzgrupowe i przedłużyć ich "życie", potrzebna jest bezinteresowna wymiana "darów" w postaci informacji, uwagi, czasu, szacunku, wsparcia. Mimo prób komercjalizacji sieci jesteśmy świadkami obfitości produktów wirtualnych i informacji. Zarażeni tym memem daru zaczynamy również zacho-wywać się bezinteresownie. Każdy otrzymany dar obliguje do dalszego obdarowania.(fragment tekstu)

The Net was founded on the principle of the gift-economy. Developed in academic society is subject to the hacker ethic: "Information wants to be free". Working on computers with simple operations like "copy-paste" we begin to apply this principle in everyday life. The cost of duplication and distribution of virtual products is nearly zero. Spending so much time on the Internet begins to create "virtual epistemic communities". To stabilize them and prolong their "life" you need a gratuitous exchange of "gifts" in the form of information, attention, time, respect and support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C., Za darmo, Znak, Kraków 2011.
 2. Barbrook R., Giving is Receiving, 2007, http://www.imaginaryfutures.net/2007/04/ 06/giving-is-receiving-by-richard-barbrook/.
 3. Barbrook R., The Lost Utopia, 2007, http://www.imaginaryfutures.net/2007/04/13/ the-holy-fools-long-mix-by-richard-barbrook/.
 4. Barbrook R., Przyszłości wyobrażone. Od maszyny myślącej do globalnej wioski, Muza, Warszawa 2009.
 5. Barbrook R., The Hi-Tech Gift Economy, 2011, http://innovate.ucsb.edu/796-richard-barbrook-the-hi-tech-gift-economy/.
 6. Baudrillard J., The Mirror of Production, Telos Press, St. Louis 1975.
 7. Baudrillard J., For a Critique of the Political Economy of the Sign, Telos Press, St. Louis 1981
 8. Berking H., Solitary Individualism: The Moral Impact of Cultural Modernisation in Late Modernity,
 9. Risk, Environment and Modernity, red. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne, Sage, London 1996.
 10. Brand S., The Media Lab: Inventing the Future at MIT, Viking, New York 1987.
 11. Horvath J., Freeware Capitalism, 1998, http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9802/msg00026.html.
 12. Hyde L., The Gift. Imagination and the Erotic Life of Property, Random House, London 1983.
 13. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.
 14. Rheingold H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, The MIT Press, London 2000, http://www.rheingold.com/vc/book/index.html.
 15. Strange S., Casino Capitalism, Blackwell, Oxford 1986.
 16. TED Translations, http://www.ted.com/OpenTranslationProject/.The GNU Manifesto, http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html.
 17. Urry J., Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu