BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Janusz Leszek (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znaczenie zwierząt na rynku usług agroturystycznych na przykładzie województwa podlaskiego
The Role of Animals in the Market for Agritourism as an Example Podlaskie
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 149-156, rys.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zwierzęta gospodarcze, Atrakcyjność turystyczna, Badania ankietowe
Agrotourism, Livestock, Touristic attractiveness, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
W pracy ukazano rolę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych w zwiększaniu atrakcyjności ofert wypoczynku i rekreacji. W badaniach ankietowych przeprowadzonych drogą internetową, uwzględniających 88 gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego (25% wszystkich odnotowanych gospodarstw) stwierdzono, że w 80% z nich utrzymywane były zwierzęta, głownie psy i koty, a spośród zwierząt gospodarskich - drób oraz konie. Wszystkie te zwierzęta, poza drobiem wzbudzały żywe zainteresowanie wśród gości. Ponad 80% gospodarstw posiadających zwierzęta starało się je wykorzystywać w celu uatrakcyjniania ofert agroturystycznych dla swoich gości. Te oferty to najczęściej umożliwianie gościom bezpośredniego kontaktu ze znajdującymi się zwierzętami, umożliwianie wędkowania oraz organizowanie kuligów i jazdy konnej (wierzchem i bryczką). Czasem proponowano też gościom karmienie zwierząt i ich pielęgnację oraz dój mleka. Niejednokrotnie umożliwiano im zakup żywności pozyskiwanej na miejscu w gospodarstwie. Ponieważ gospodarstwa najczęściej odwiedzane były przez rodziny z małymi dziećmi, wydaje się zatem, że powinny one budować swe oferty w oparciu o tworzenie jak najlepszych, atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych warunków pobytu w otoczeniu zwierząt dla tej grupy turystów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of farm animals raised on increasing the attractiveness of offers of relaxation and recreation. The resuls of surveys conducted via the Internet, taking into account the 88 tourism farms from the region of Podlaskie (25% of all reported) found out that 80% of respondents keep animals, mainly dogs and cats, and out of farm animals - poultry and horses. All these animals, except poultry aroused keen interest among the guests. Over 80% of farms keeping animals tried to use it for enhancing the attractiveness of rural tourism offers for their guests. These service offerings are usually enabling direct contact with animals, the organization of fishing, sleigh rides and horse riding. There were also suggested for visitors to feed the animals and take care of them and hand milking. Often the quests were allowed to purchase food obtained in place on the farm. Since most farms were visited by families with young children, it seems, therefore, that they should build their offer based on the creation of the best and attractive, as well as safe living conditions in the environment for this group of tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wójtowski, Zwierzęta gospodarskie atrakcją agroturystyki, [w:] Zwierzęta i goście w agroturystyce - kształtowanie wzajemnych relacji, Konferencja Agroturystyczna POLAGRA FARM, Poznań 2005, s. 1.
 2. H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim, Politechnika Białostocka, Białystok 2002, s. 127-128.
 3. K. Młynarczyk, Agroturystyka, Wyd. UWM, Olsztyn 2002, s. 168.
 4. U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka, Warszawa 2000, s. 160.
 5. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 153.
 6. A. Wołos, Wprowadzenie, [w:] Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie, A. Wołosa, R. Wojdy, M. Cieśli (red.), Olsztyn 2004, s. 7.
 7. Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój, A. Wołos (red.), IRŚ, Olsztyn 2006, s. 208.
 8. S. Berger, Problemy żywieniowe świata i organizacje międzynarodowe, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.), PWN, Warszawa 2000, s. 34.
 9. J. Gawęcki, M. Zielke, Produkty spożywcze i ich wartość odżywcza, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.), PWN, Warszawa 2000, s. 312.
 10. M. Drywień, Wartość odżywcza mleka i jego przetworów w aspekcie potrzeb pokarmowych człowieka, Przegl. Hod., 9, 2004, 15-18.
 11. L. Hryniewiecki, Źródła białka w żywieniu, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.), PWN, Warszawa 2000, s. 188.
 12. W. Grzesińska, D. Gajewska, Żywienie w turystyce, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999, s. 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu