BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska), Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Cel przedsiębiorstwa a jego działania podejmowanie w warunkach kryzysu gospodarczego
The aim of an Enterprise and its Activities Undertaken During Economic Crisis
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 89-101, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Koniunktura gospodarcza, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Small business, Economic crisis, Business trends, Enterprise management
Abstrakt
Artykuł porusza niezwykle istotny element zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, jakim jest cel jego działania. W oparciu o analizę literatury dotyczącej wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, zaproponowano model zestawu czynników, wpływających na obieranie celów wzrostowych przez MSP. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczemu na próbie 2132 firm przeanalizowano zmiany celów firm pomiędzy 2006 a 2009 rokiem, analizując także postawy przedsiębiorców wobec kryzysu (w 2009 roku) w zależności od obranego w 2006 roku celu.(abstrakt oryginalny)

The paper investigates a very important component of SME management - the aim of an enterprise. After the theoretical background, a model of factors influencing the aims of growth in firm was proposed. Using the data from Pomeranian Economic Observatory (2132 firms) the authors analyzed changes of aims in firms between 2006 and 2009 as well as attitudes of entrepreneurs towards the crises in terms of aims declared in 2006.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., The Theory of Planned Behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1991, No. 50.
 2. Coad A., Firm growth: a survey, Papers on Economics and Evolution, http://econpapers. repec.org/paper/esievopap/2007-03.htm, [14.05.2007].
 3. Coase R. H., (1937) The Nature of the Firm, [in:] The Theory of the Firm, Mark Casson, (ed.), An Elgar Reference Collection 1996.
 4. Davidsson P., Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, "Journal of Business Venturing" 1991, No. 6.
 5. Davidsson P., Determinants of entrepreneurial intentions, materiały konferencyjne IX RENT Conference, Piacenza, listopad 1995.
 6. Delmar F., Wiklund J., The Effect of Small Business Managers' Growth Motivation on Firm Growth: a Longitudinal Study, "Entrepreneurship and Theory Practice", May 2008.
 7. Dutta D., Thornhill S., The evolution of growth intentions: Toward a cognition-based model, "Journal of Business Venturing" 2008, No. 23.
 8. Evans D., Test of Alternative Theories of Firm Growth, "Journal of Political Economy" 1987, No. 95 (4).
 9. Felsentstein D., Schwartz D., Constraints to small business development across the life cycle: some evidence from peripheral areas in Israel, "Entrepreneurship and Regional Development" 1993, No. 5.
 10. Gibb A., Davis L., In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business, "International Small Business Journal" 1990, No. 9 (1).
 11. Krueger N., Reilly M., Carsrud A., Competing models of entrepreneurial intentions, "Journal of Business Venturing" 2000, No. 15.
 12. Lybaert N., Information Use as Counter-Proof for the Stochastic Growth Theories, materiały konferencyjne X RENT Conference, Bruksela, listopad 1996.
 13. O'Farrell P.N., Hitchens D.W., Alternative theories of small firm growth: a critical review, "Environment and Planning" 1988, No. 20.
 14. Penrose E., Theory of growth of the firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.
 15. Penrose E., Limits to the growth and size of firms, [in:] The Theory of the Firm, Mark Casson (ed.), An Elgar Reference Collection 1996.
 16. Raport POG i (2006) Kondycja sektora MSP na Pomorzu, http://www.arp.gda.pl/aktualizacja/ data/pliki/13_POG_Raport.pdf
 17. Raport POG II (2008) Dynamika sektora MSP na Pomorzu, http://www.arp.gda.pl/aktualizacja/ data/pliki/253_POGII_-_Raport_2008.pdf
 18. Raport POG III (2010). Sektor MSP w warunkach pogorszenia koniunktury, http://www.arp.gda.pl/aktualizacja/data/pliki/1649_raport_MSP_2010.pdf
 19. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 20. Snuif H., Zwart P., Small firms as configurations of structural, strategic, environmental and individual characteristics: an empirical validation, materiały konferencyjne VIII RENT Conference, Tampere, listopad 1994.
 21. Storey D., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1995.
 22. Wasilczuk J., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i badaniach empirycznych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
 23. Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D., Building an integrative model of small business growth, "Small Business Economics" 2009, No. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu