BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzakiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji
Manager Behaviour and Crisis Situations in an Organisation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 103-115, bibliogr. 7 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Przedsiębiorstwo, Kadra kierownicza
Crisis management, Enterprises, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszyscy ludzie dopuszczają możliwość popełnienia błędów. Także menedżerowie. Jeżeli mowa o błędach w zarządzaniu, to nie jest to problem zwykłego niezrozumienia prostych rzeczy, chociaż takie wrażenie może powstać u postronnego obserwatora. Większość błędów, tak czy inaczej, związanych jest z utrwalonymi sposobami zachowań menedżerów. Wielu menedżerów zarządzających wielkimi firmami, którzy wydają się czarodziejami biznesu, wyróżniającymi się na tle pozostałych kierowników, nie jest pozbawionych zwykłych ludzkich słabości i niedoskonałości i może popełniać zwykłe ludzkie błędy, jedynie na większą skalę. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zachowań menedżerów w kontekście sytuacji kryzysowych w organizacji. Podejmując się realizacji tak postawionego celu w artykule, poszukuje się odpowiedzi na poniższe pytania: jaką rolę w procesie powstawania kryzysów odgrywają menedżerowie? Jak można uniknąć sytuacji kryzysowych i nauczyć się rozpoznawać symptomy zbliżającego się kryzysu możliwie na wczesnych etapie?(abstrakt oryginalny)

All people allow for the possibility of making mistakes. Managers are no different. If we are talking about errors in management, it is not a problem of an ordinary failure to understand simple things, even though an outsider may have such an impression. This way or another, most errors stem from long-established behavioural patterns in managers. Many CEOs managing large companies who seem to be business wizards and stand out from other directors are not free from common human weaknesses and imperfections and may commit ordinary human errors; it is just the scale that is greater. The aim of this paper is to analyze the behavior of managers in the context of crisis in the organization. Trying to achieve this objective two questions were raised What role in the process of crisis managers play? How can they avoid crises, and learn to recognize signs of possible impending crisis in the early stage?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Christensen C.M., The Innovator`s Dilemma: When New Technologies Canse Great Firm to Fail, Harvard Business School Press, Boston 2007.
  2. Finkelstein S., Why Smart Executives Fail, Portfolio, New York 2003.
  3. Garvin D.A., The Process of Organization and Management, "Sloan Management Review" 2008, nr 4/39.
  4. Jeżak J., Profesjonalny nadzór warunkiem zapobiegania sytuacjom kryzysowym w spółce, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010, s. 39-49.
  5. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010, s. 195-209.
  6. Selznick P., Leadership in Administration, University of California Press, Berkeley 2004.
  7. Sull D.N., Revival of the Fittest, Harvard Business School Press, Boston 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu