BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej
Behaviours of Rural Households on Internet Banking Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 157-163, rys., tab.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarstwa domowe, Bankowość elektroniczna, Rynek usług bankowych, Zachowania klientów, Analiza porównawcza
Rural areas, Households, E-banking, Banking services market, Customer behaviour, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu scharakteryzowano rynek bankowości internetowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Następnie, określono poziom korzystania z usług bankowości internetowej, a także czynniki determinujące korzystanie z usług bankowości on-line w wiejskich gospodarstwach domowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 48% ubankowionych mieszkańców wsi korzysta z usług bankowości internetowej, a ¾ osób z tej grupy to klienci aktywni. Respondenci najczęściej korzystają z podstawowych funkcjonalności bankowości internetowej (sprawdzanie salda, śledzenie historii rachunku, zakładanie lokat). Wśród zalet bankowości internetowej, badani najczęściej wymieniali oszczędność czasu. Głównymi barierami rozwoju bankowości internetowej na obszarach wiejskich są wysokie opłaty za Internet oraz słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna. (abstrakt oryginalny)

Internet banking market in Poland was characterized in the paper against the background of the European Union countries. Subsequently, the level of the use of Internet banking services was presented, but also the factors determining the utilization of on-line banking services by rural households. As results from the conducted analysis, 48% of rural inhabitants make use of banking services and ¾ persons in this group are active clients. The respondents most frequently use the basic functions of Internet banking (checking the balance, following the account record, opening deposit accounts). Among the advantages of Internet banking the respondents most frequently mentioned saving time. The main barriers to Internet banking development in rural areas are high costs of the Internet and poorly developed telecommunication network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ł. Satoła, Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w aspekcie wdrażania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, "Acta Agraria et Silvestria", Series Agraria, Sekcja ekonomiczna, 2006, vol. XLVII, Kraków, s. 1.
  2. NetB@nk. Raport. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. I kwartał 2013 r. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.zbp.pl; stan na dzień (4.07.2013).
  3. T.G. Grosse, Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.isp.org.pl; stan na dzień (4.07.2013).
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. GUS 2012. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.stat.gov.pl; stan na dzień (4.07.2013).
  5. Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 309.
  6. Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.gemius.pl; stan na dzień (9.07.2013).
  7. M.B. Czekaj, Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny www.odrolnika.pl, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2013, nr 2 (72), s. 57-66.
  8. B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009, s. 99.
  9. R. Kata, Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 343 i 418.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu