BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Foresight jako narzędzie budowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego euroregionów
Foresight as a Tool for Building Strategy for Socio-Economic Development of Euroregions
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 164-171, tab.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Euroregiony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Współpraca regionów przygranicznych
Development strategy, Euroregions, Social economic development, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Współpraca transgraniczna stanowi formę współdziałania między państwami i regionami sąsiadującymi po obu stronach granicy. Przyczynia się ona przede wszystkim do niwelowania dysproporcji gospodarczych i rozwiązywania problemów marginalizacji i izolacji regionów granicznych. Szczególny rodzaj sformalizowanej współpracy transgranicznej stanowią euroregiony. Aby proces ich rozwoju przyniósł jak najwięcej korzyści ekonomicznych i społecznych władze wykorzystują dostępne narzędzia zarządzania strategicznego. Głównym celem artykułu jest zatem wskazanie możliwości zastosowania nowego podejścia poprzez włączenie badań foresightowych, wykorzystujących wiedzę i doświadczenia szeroko rozumianych interesariuszy, do procesu budowania strategii rozwoju euroregionów. (abstrakt oryginalny)

Cross-border cooperation is a form of cooperation between the countries and neighboring regions on both sides of the border. It contributes mainly to bridge the economic gap and solve the problems of marginalization and isolation of border regions. A particular type of formal cross-border cooperation are Euroregions. To make the process of development has brought economic and social benefits - the regional decision makers to use the available tools of strategic management. The main objective of this paper is, therefore, to point out possibilities for a new approach to the process of building a strategy of development in the Euroregions, by incorporating the foresight research, using the knowledge and experience of the broadly understood stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287, art. 2.
 2. M. Fic, Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych. Materiały seminaryjne, regionalna statystyka transgraniczna, Jachranka 1995, [w:] Panorama Euroregionów, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1998, s. 10-11.
 3. M. Zieliński, Współpraca transgraniczna pomiędzy władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej - perspektywy warunki, szanse i zagrożenia, Toruń 1997, s. 227.
 4. W.S. Staszewski, Podstawy prawne współpracy transgranicznej, [w:] S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.), Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części regionu, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, s. 35.
 5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf, stan na dzień: 20.09.2013.
 6. E. Szadkowska, Pojęcie współpracy transgranicznej, [w:] M. Perkowski (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010, s. 16.
 7. M. Proniewski, Współpraca transgraniczna województwa podlaskiego z Białorusią i Litwą, [w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 299-300.
 8. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, US we Wrocławiu, Warszawa - Wrocław 1999, s. 40.
 9. Euroregiony na granicach Polski 2007, US we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 15-17.
 10. Ż. Szczegłowa, Euroregion (zlokalizowany m.in. w Polsce) we współpracy transgranicznej, [w:] M. Perkowski (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010, s. 37.
 11. B. Martin, Foresight in science and technology, Technology Analysis & Strategic Management, 1995, vol. 7, pp. 139-168.
 12. J.F. Coates, Foresight in federal government policymaking, Futures Research Quarterly, 1985, pp. 29-53.
 13. Foresight technologiczny, tom 2, Foresight technologiczny w praktyce, UNIDO, Wiedeń 2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 197.
 14. J. Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, s. 5.
 15. A. Magruk, E. Jańczuk, Typologia i klasyfikacja metod badawczych foresightu technologicznego, [w:] J. Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 382.
 16. K. Safin, J. Ignacy, Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 379-389.
 17. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.
 18. A.W. Müller, Strategic Foresight - Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen, Druckerei Zentrum Universität, Zürich 2008, s. 40.
 19. A. Kononiuk, A. Magruk, Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w projektach foresight, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu