BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki poprawy sprawności administracji publicznej szczebla lokalnego
Factors of Public Administration Effectiveness at the Local Level
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 135-147, tab., bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Jakość usług, Korupcja, Modele ekonometryczne, Czynniki endogeniczne
Public administration, Quality of services, Corruption, Econometric models, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na sprawność urzędów gminnych w Polsce. Badanie jest oparte na wynikach estymacji modelu ekonometrycznego obejmującego trzy równania. Zmiennymi objaśniającymi są trzy aspekty sprawności działania administracji: jakość obsługi obywateli, poziom korupcji oraz poziom przejrzystości. Zmiennymi objaśniającymi są czynniki zarządzania - przestrzeganie procedur, merytoryczność, zasoby urzędu, zadowolenie z wynagrodzeń i premii, poziom wykształcenia - oraz dwa czynniki zewnętrzne w odniesieniu do administracji - opinia obywateli oraz polityzacja. Źródłem danych są wyniki wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 858 urzędników pracujących w 100 gminach na terenie Polski w 2009 roku. Wyniki sugerują, że strategia modernizacji zarządzania w administracji powinna opierać się przede wszystkim na czynnikach zewnętrznych - zmniejszeniu polityzacji oraz wyraźnym zwiększeniu wpływu opinii obywateli, który aktualnie odgrywa zbyt małą rolę. Wśród czynników wewnętrznych konieczne jest wzmocnienie znaczenia merytoryczności.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to identify factors that can influence public administration capability at the local level in Poland. The research is based on the estimation of an econometric model that covers three regressions. Three aspects of the public administration capability- the quality of public service delivery, corruption and transparency- are endogenous variables. Exogenous variables reflect the factors of public administration management - enforcement of rules, meritocracy, resources, wages and benefits and education - as well as two external (to public administration management ) factors - public voice and politicization. The source of data set is a questionnaire survey of 858 public officials working in 100 commune councils in Poland in 2009. (A commune council is a primary agency of public administration in Poland). Findings suggest that the improvement of public administration management should be based mostly on external factors - reduction in politicization and strengthening public voice which role is considerably too weak. Among internal factors, meritocracy should have much stronger effect on the quality of public service delivery.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Verdier T., Property Rights, Corruption and the Allocation of Talent: a General Equilibrium Approach, "The Economic Journal." 1998, Vol. 108, s. 1381-1403.
 2. Becker G.S., Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy" 1968, Vol. 76, s. 169-217.
 3. Besley T., McLaren J., Taxes and Bribery: The Role of Wage Incentives. "Journal of Legal Studies" 1993, Vol. 103, s. 119-141.
 4. Besley T., Case A., Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition "The American Economic Review" 1995, Vol. 85 (1), s. 25-45.
 5. Considine M., Lewis J.M., Bureaucracy, Network, or Enterprise? Comparing Models of Governance in Australia, Britain, the Netherlands, and New Zealand. "Public Administration Review" 2003, March/April, Vol. 63 (2), s. 131-140.
 6. Dabla-Norris E., a Game-Theoretic Analysis of Corruption in Bureaucracies, IMF Working Paper 2000, WP/00/106.
 7. Denhardt R.B., Denhardt J.V., The New Public Service: Serving Rather than Steering, "Public Administration Review" 2000, November/December, Vol. 60, No. 6, s. 549-559.
 8. Evans P., Rauch J., Bureaucratic Structure and Economic Performance in Less Developed Countries, IRIS Working Paper 175, Maryland: IRIS, 1997.
 9. Gordon R.H., Wilson J.D., Expenditure Competition. NBER Working Paper 8189, Cambridge, 2001, MA.
 10. Kaufmann D., Mehrez G., Gurgur T., Voice or Public Sector management? An Empirical Investigation of Determinants of Public Sector Performance based on a Survey of Public Officials, World Bank, 2002, June 21.
 11. Lynn L.E. Jr., The Myth of the Bureaucratic Paradigm: What Traditional Public Administration Really Stood for, "Public Administration Review" 2001, March/April, Vol. 61, No. 2, pp. 144-160.
 12. Mookherjee D., Png, I.P.L., Monitoring vis-à-vis Investigation in Enforcement of Law, "American Economic Review" 1992, Vol. 82, s. 556-565.
 13. Mookherjee D., Png I.P.L., Corruptible Law Enforcers: How Should They Be Compensated, "Economic Journal" 1995, Vol. 105, s. 145-159.
 14. Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
 15. Osborne D., Plastrik P., Banishing Bureaucracy. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.
 16. Pierre J. (ed.), Bureaucracy in the modern state. Edward Elgar Publishing Limited, England 1995.
 17. Piotowska M., Does Citizen Voice Matter for Public Service Performance?, [w:] Kopycińska D. (red), Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 112-124.
 18. Piotrowska M., Determinants of Public Service Performance at the Local Administration in Poland, 2010 International Conference on Public Administration (6th ICPA) Proceedings, 2010.
 19. Piotrowska M., An appraisal of local administration productivity in Poland, Sino-US International Conference Proceedings, 2010.
 20. Porto A., Porto N., Fiscal Decentralization and Voters' Choices As Control, "Journal of Applied Economics" 2000, Vol. 3 (1), s. 135-167.
 21. Rose-Ackerman M., The Economics of Corruption, "Journal of Public Economics" 1975, Vol. 4, s. 187-203.
 22. Tirole J., Hierarchies and Bureaucracies: On The Role of Collusion in Organizations, "Journal of Law, Economics and Organizations" 1986, Vol. 2, s. 182-214.
 23. Vigoda E., From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration, "Public Administration Review" 2002, Vol. 62 (5), s. 527-540.
 24. Wane W., Tax Evasion, Corruption, and the Remuneration of Heterogeneous Inspector, "World Bank Working Paper" 2000, 2394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu