BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Siemiątkowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu (część 1)
Changes in International Investments Position of Greece in Period of Crisis (part 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 351-374, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Dług publiczny, Inwestycje
Financial crisis, Public debt, Investment
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu finansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc finansowa z zewnątrz, już w 2010 roku kraj ten musiałby ogłosić niewypłacalność. Głównym celem pracy jest przedstawienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu gospodarczego na świecie i fatalnej sytuacji finansowej Grecji, skali zjawiska, a także podejmowanych prób ratowania zastanej sytuacji. ( abstrakt oryginalny)

The world economy crisis, started by the collapse of the mortgage market in USA, gave rise to the deterioration of public finances in many European countries. A country that were exceptionally strongly affected is Greece. Already in 2010, Greece would have both had to declare their bankruptcy but for the external financial aid. The purpose of the present paper is to demonstrate the causes that gave rise to the critical situation of the countries, the scale of the phenomenon and the measures taken to improve the given situation in Greece. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Kryzys fi nansowy czy kryzys myślenia, "Rzeczpospolita" 2010, nr 221.
 2. Bielecki J., Banki dorzucą do Grecji, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 123.
 3. Bielecki J., Bankructwo Grecji przesądzone, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 141.
 4. Bielecki J., Grecja nie uniknie bankructwa, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 75.
 5. Bielecki J., Grecja obiecuje i nie dotrzymuje słowa, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 192.
 6. Bielecki J., Na bankructwie Grecji najwięcej stracą banki z Francji i Niemiec, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 96.
 7. Bielecki J., Nowy scenariusz dla Grecji: upadek i powrót do drachmy, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 41.
 8. Bieszki M., Uwaga na banki, "Forbes" 2011, nr 10.
 9. Chojna-Duch E., Grecki pat, "Rzeczpospolita" 2010, nr 123.
 10. Doliniak K., Euro coraz dalej, "Forbes" 2011, nr 4.
 11. Glapiak E., Słojewska A., Państwa w pętli zadłużenia, "Rzeczpospolita" 2011, nr 248.
 12. Global Financial Stability Report: Financial Stress and Delevereraging Macrofi nancial Implications and Policy, IMF, Washington 2008.
 13. Górniewicz G., Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Ofi - cyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.
 14. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, nr 45, March 2007.
 15. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, nr 49, March 2008.
 16. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, nr 52, December 2008.
 17. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, nr 56, December 2009.
 18. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, nr 61, March 2011.
 19. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach fi nansowych - wpływ na rynek fi nansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, nr 6.
 20. Kowalczyk P., Zuchowicz K., Technokraci na ratunek, "Rzeczpospolita" 2011, nr 263.
 21. Kowalik F., Bankowcy idą na dietę, "Forbes" 2011, nr 10.
 22. Kozieł H., Grecja znów dostanie pomoc fi nansową?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 107.
 23. Kozieł H., Grecy dostaną pomoc, Europa patrzy na Słowację, "Rzeczpospolita" 2011, nr 238.
 24. Kozieł H., Rozpad strefy euro pomoże europejskim gospodarkom?, "Rzeczpospolita" 2010, nr 160.
 25. Kozieł H., Szczyt G20 nie przybliżył zakończenia kryzysu zadłużeniowego w eurolandzie, "Gazeta Giełdy Parkiet" 2011, nr 256.
 26. Kwiecień Ł., Kryzys - inaczej, strategia - bez zmian, "Magazyn Pioneer Pekao TFI" 2010, nr 1.
 27. Oręziak L., System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych. Bankowość centralna od A do Z, "Bank i Kredyt" 2006, nr 9.
 28. Polska wobec światowego kryzysu fi nansowego, NBP, Warszawa 2009.
 29. Pop C., The Financial Crisis of 2007-2008 a Review of the Timeline and of its Causes, w: Studia Universitatis Babes Bolyar - Negotia nr 2, Cluj-Napoca 2009.
 30. Potocki M., Długa lista żądań UE i MFW wobec Grecji, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 182.
 31. Potocki M., Greckie problemy ciągną na dno całą Unię Europejską, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 100.
 32. Siemionczyk G., Strefa euro poczeka na decyzję Greków, "Gazeta Giełdy Parkiet", 2011, nr 253.
 33. Słojewska A., Chiny wyłożą 100 mld euro na pomoc Europie?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 253.
 34. Słojewska A., Dyskusja o pomocy dla Grecji bez Rostowskiego, "Rzeczpospolita" 2011, nr 153.
 35. Słojewska A., Grecji lżej, Irlandia nieugięta, "Rzeczpospolita" 2011, nr 60.
 36. Słojewska A., Jest plan dla strefy euro, rynki w górę, "Rzeczpospolita" 2011, nr 252.
 37. Słojewska A., Między bankructwem a recesją, "Rzeczpospolita" 2012, nr 44.
 38. Słojewska A., Strefa euro szuka ratunku, "Rzeczpospolita" 2011, nr 251.
 39. Słojewska A., Zakazane słowo na "r", "Rzeczpospolita" 2011, nr 116.
 40. Słojewska A., Walewska D., Polska nie pomoże Grecji, "Rzeczpospolita" 2011, nr 146.
 41. Szczygieł J., W cieniu Goldman Sachs, "Bank" 2011, nr 6.
 42. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu fi nansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 4.
 43. Walewska D., Grecja straszy i protestuje, "Rzeczpospolita" 2011, nr 139.
 44. Walewska D., Grecja ściga się z czasem, "Rzeczpospolita" 2011, nr 257.
 45. Walewska D., Grecja upadnie, tylko w jakim stylu, "Rzeczpospolita" 2011, nr 208.
 46. Walewska D., Grecja: wszystko na sprzedaż, "Rzeczpospolita" 2011, nr 149.
 47. Walewska D., Grecki program przyjęty, "Rzeczpospolita" 2011, nr 151.
 48. Walewska D., Greckie przyzwolenie na nowe reformy, "Rzeczpospolita" 2010, nr 262.
 49. Walewska D., Jak Grecy budowali kleptokrację, "Uważam Rze" 2011, nr 23.
 50. Walewska D., Kozieł H., Rynki nie wierzą w greckie cięcia, "Rzeczpospolita" 2011, nr 119.
 51. Woś R., Prywatyzacja pod nadzorem UE, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 99.
 52. Wray L.R., Auerback M., Greckie przesłanie, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 6.
 53. www.gazetafi nansowa.pl
 54. www.news.money.pl
 55. www.wprost.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu