BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ dynamiki zmian zmiennych diagnostycznych na jakość klasyfikacji spółek giełdowych przy wykorzystaniu funkcji dyskryminacyjnej
The Influence of Dynamics of Diagnostic Variables on Quality of Classification of Stock Market Companies by Using Discriminant Function
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 87-96, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Słowa kluczowe
Ekonometria, Analiza dyskryminacyjna
Econometrics, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu latach w badaniach ekonomiczno-społecznych coraz większe znaczenie mają metody statystycznej analizy wielowymiarowej. Człowiek w procesie uczenia i rozpoznawania dokonuje podziału i klasyfikacji zdarzeń, ludzi, przedmiotów. Zagadnienia klasyfikacji bardzo często występują w badaniach medycznych, socjologicznych, ekonomicznych i społecznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że znaczna część analizowanych zjawisk empirycznych jest opisywana za pomocą wielu zmiennych, czyli ma charakter wielowymiarowy. (fragment tekstu)

The article presents a comparison of accuracy of classification of stock market companies by means of discriminant function using selected diagnostic variables and their increases. The criterion of discrimination was profitability and financial standing of stock market companies. The results show that use of increases does not significantly influence on improvement of accuracy of classification.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K.; Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa 1990.
  2. Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa 1980.
  3. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Cz. I. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  4. Krzysztofiak M.: Statystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1970.
  5. Hozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, Rectors Lectures, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
  6. Kopiński A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania, Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2001.
  7. Witkowski M.: Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej banków. W: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  8. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu