BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepczeko Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przegląd metod i wyników oceny efektów finansowych fuzji i przejęć na podstawie danych księgowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Review of Methods and Results of Assessment of USA Merges and Acgulsitions Based On Accounting Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 123-146, bibliogr. poz. 14
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Przedsiębiorstwo, Ryzyko
Mergers and acquisitions, Enterprises, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena efektów finansowych na podstawie danych księgowych to oprócz szacowania dodatkowych stóp zwrotu podejście poszukiwania wzrostu wartości dla akcjonariuszy w wyniku fuzji i przejęć. Poprawa lub spadek wyników finansowych mogą być mierzone wieloma zmiennymi opierającymi się na zysku lub przepływach pieniężnych. Są to mierniki pośrednie kreowania wartości dla akcjonariuszy. Ocena efektów finansowych na podstawie danych księgowych ma charakter długookresowy. Okres obserwacji obejmuje kilka lat przed realizacją i kilka lat po realizacji transakcji. Jest to uwarunkowane między innymi rocznym składaniem sprawozdań finansowych, ale przede wszystkim tym, że z ekonomicznego punktu widzenia, trudno wyobrazić sobie zwrot z inwestycji w ciągu kilku miesięcy.(fragment tekstu)

The article reviews the literature concerning to assessment of mergers and acąuisitions in the United States of America based on accounting data. Researches have applied several methodologies to measure benefits after transactions. The most freąuent used is change model and regression analysis, which measures median or average change of cash flow ratio after transaction in comparison to premerger period. Results of several studies differ. Mosdy, the operating performance is negative following profit retum ratio and non-negative or even positive following cash flow ratio(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruner R.F.: Does M&A pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker. "Journal of Applied Finance" 2002, Spring-Summer.
 2. Sudarsanam S.: Creating Value from Mergers and Acguisitions. The Challenges. Prentice Hall, New Jersey 2003.
 3. Merger & Acguisition Review, Fourth Quarter 2005, Thomson Financial; Merger & Acąuisition Review, Fourth Quarter 2006, Thomson Financial, http./Zwww.thomson.com/solutions/financial/investbank/leaguearchive_mergers/.
 4. Diacogiannis P.: Financial Management. A Modeling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill, Londyn 1994.
 5. Kelly E.M.: The Profitability of Growth Through Mergers. Pensylvania State University, University Park, Pensy Wania 1967.
 6. Hogarty T.: The Profitability of Corporate Mergers. "Jounal of Business" 1970.
 7. Ravenscraft D., Scherer F.: Mergers, Sell-offs and Economics Efficiency. Brookings Institution, Washington DC 1987.
 8. Ravenscraft D., Scherer F.: Mergers and Managerial Performance. W: Coffee J., Lowenstein L., Ackerman S.: Knights, Raiders and Targets. Oxford University Press, Oxford, 1988.
 9. Herman E.S., Lowenstein L. : The Efficiency Effects of Hostile Takeovers. W: Coffee J., Lowenstein L., Ackerman S.: Knights, Raiders and Targets. Oxford University Press, Oxford, 1988.
 10. Healy P.M., Palepu K.G., Ruback R.S.: Does Corporate Performance Improve After Mergers? "Journal of Financial Economics" 1992, vol. 31.
 11. Cornett M.M., Tehranian H.: Changes in Corporate Performance Associated with Bank Acquisitions. "Journal of Financial Economics" 1992, vol. 31.
 12. Switzer J.A.: Evidence on Real Gains in Corporate Acquisitions. "Journal of Economics and Business" 1996, vol. 48.
 13. Linn S.C., Switzer J.A.: Are Cash Acquisitions Associated with Better Postcombination Operating Performance than Stock Acquisitions. "Journal of Banking and Finance 2001, vol. 25.
 14. Ghosh A.: Operating Performance Really Improve Following Corporate Acquisitions? "Journal of Corporate Finance" 2001, vol. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu