BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Znaczenie handlu elektronicznego w Polsce na tle krajów Europy środkowowschodniej
The Meaning of Electronic Trade in Poland on Background of Countries of Central the Eastern Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 652-663, tab.,rys., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rynki elektroniczne
e-commerce, Electronic markets
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rozwój Internetu jest bezpośrednią przyczyną zmian zachodzących na rynku. Tradycyjnie pojmowane rynki poszerzają się o rynki wirtualne nazywane elektronicznymi. Powstaje także nowy rodzaj podmiotu zwany przedsiębiorstwem wirtualnym. Informacja pojęta jako dobro ekonomiczne staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Pozyskanie informacji jest coraz mniej zależne od miejsca i czasu. Pojęcie rynku elektronicznego pojawiło się w literaturze w latach osiemdziesiątych.(fragment tekstu)

The internet trade becomes essential and the dynamically developing section of economy of countries the EŚW. Businessman and consumers with more and more larger interest and they uncover with boldness possibility what gives them Internet. The main aim of present report the j is the show the part and the meaning of electronic trade in countries the EŚW from special regard Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P, Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, za: Przedsiębiorstwo wirtualne, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Delfin, Warszawa 2002.
 2. Badania użytkowników Internetu, Katedra marketingu AE w Krakowie, "Computer Reseller News Polska" 2000, nr 4.
 3. Bloor R., Wirtualny b@zar - od jedwabnego szlaku po szlak @lektroniczny, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 4. Chmielarz W., Handel elektroniczny w Polsce na tle krajów Europy Środkowowschodniej i USA, w: Międzynarodowa współpraca krajów Europy Środkowowschodniej w warunkach globalizacji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Warszawa 2002.
 5. http:,//www.biznes.pl
 6. http://unstats un.org/Und/wsd/pr/Technewsdailey.pdf
 7. http://www.home.pl
 8. http://www.unit.com.pl
 9. Information Society - Information Paper, European Ministerial Confe., Warszawa 2000.
 10. Internet World Stats, http://internetworldstats.com
 11. Kniaź A., Pozycja Polski w regionie, "PC Kurier" 2000, nr 10.
 12. Materiały z VII krajowej Konferencji EDI-EC Electronic Data Interchange- Electronic Commerce, red. M. Niedźwiedziński, Łódź-Dobieszków 1999.
 13. Net Troch, Millward Brown SMG/KRC lata 2001-2010.
 14. Trojański M., Handel elektroniczny, czyli co?, Raport - E-Biznes 2000.
 15. Turban E., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management, New York 1999.
 16. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 17. www.cordis.lu/esprint/ecomomy.com.htm (15.04.1997).
 18. www.internetstats.pl
 19. www.pcq.pl/archiwum/artykuly/kniaz_anna/2000_07_28/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu