BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański), Komorowska Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne
Factors differentiating job opportunities for people with disabilities
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2014, nr 2, s. 40-47, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł dotyczy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ich szansy na szybsze znalezienie zatrudnienia. Zamierzeniem naszym było wyodrębnienie cech mających wpływ na pozostawanie niepełnosprawnych osób bezrobotnymi przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W celu ich wyłonienia wykorzystano iloraz szans. Miara ta umożliwia porównanie prawdopodobieństwa przebywania w rejestrze bezrobotnych maksymalnie do 12 miesięcy w zależności od wybranych cech. Czynniki, które poddano analizie to: płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania. Do analizy wykorzystano dane dotyczące rynku pracy w woj. pomorskim pochodzące z rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (stan na koniec I półrocza 2013 r.). (fragment tekstu)

The aim of the article is to select characteristics of people with disabilities affecting remain on unemployment, as well as the qualification of those characteristics that have a positive influence on the time without job. For this purpose, the odds ratio is used. This measure allows to compare the probability of occurrence in the register of unemployed up to 12 months depending on the selected features. Analyzed factors include gender, age, seniority, education, disability level and place of residence. The analysis used data on the labor market in Pomorskie voivodship from the register of the Regional Labour Office in Gdansk at the end of the first half of 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności w II kwartale 2013 r. (2012), GUS
 2. Banaszkiewicz D., Komorowska O. (2012), Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście, "Journal of Management and Financial Sciences", No. 4, Gdańsk
 3. Boryczka M. (2006), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym, [w:] Aktywizacja zawodowaosób niepełnosprawnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, KIG-R, Warszawa
 4. Frątczak E., Gach- Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń, SGH
 5. Jackowska B., Wycinka E. (2011), Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modeli regresji logistycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Taksonomia 18, "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", nr 176, Wrocław
 6. Kalita J. (2006), Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów, [w:] Bezrobocie - co robić?, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa
 7. Ostasiewicz S. (2000), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, AE, Wrocław
 8. Patrie A., Sabin K. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
 9. Poliwczak I. (2008), Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Znaczenie oraz powody i negatywne aspekty pozostawania bez pracy, [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, IPISS, Warszawa
 10. Rószkiewicz M. (2011), Analiza klienta, SPSS, Kraków
 11. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA. PL, t. 2, Statsoft, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu